بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

10.22034/ipsa.2020.413

چکیده

رویکرد رسانه ملی به اطلاع‌رسانی عمومی از سیاست انتشار سنتی خبر مبتنی بر مبادلات میان فردی بین سیاستمداران و ژورنالیست‌ها به یک فرآیند حرفه‌ای و تخصصی ارتباطات استراتژیک کنترل‌کننده جریان اخبار تغییر کرده است. با توجه به این تحول کلی، مدیریت اخبار دولت‌ها یکی از راهکارهای عملی برای برقراری ارتباط استراتژیک میان رسانه ملی و قوه مجریه محسوب می‌شود. در این مقاله، مدیریت اخبار قوه مجریه را با استفاده از مصاحبه‌های نیم‌ساخت‌یافته و نظریه زمینه‌بنیاد از زوایای مختلف بررسی کرده، به این پرسش‌ها‌ پاسخ می‌دهیم: ارتباط میان مدیریت اخبار و فرآیند سیاسی چگونه است؟ چه عوامل سیاسی و رسانه‌ای بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیما تأثیرگذار است؟ فرض ما این است که تغییر در مدیریت اخبار، سبک‌ها و نتایج آن به مجموعه‌ای از عوامل سیستم سیاسی، سیستم رسانه‌ای و فرهنگ حاکم بر رسانه ملی بستگی دارد. هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مدیریت اخبار و بررسی زمینه‌ای است که در شکل‌دهی به رویکرد صداوسیما نسبت به اخبار قوه مجریه تأثیرگذار است. استدلال اصلی ما این است که به دلیل زمینه‌های مختلف ایدئولوژیک، وابستگی رسانه ملی به دولت از منظر بودجه، عدم وجود رسانه صوتی‌ـ‌تصویری خصوصی و حزبی و انحصار پخش تلویزیونی اخبار، عدم امکان رقابت در سطح داخلی و سلطه روزنامه‌نگاری انتقادی و خصمانه، «مدیریت اخبار رسانه‌محور» نوع غالب ارتباطات استراتژیک در اتاق خبر سیما است. در حالی که به نظر می‌رسد قوه مجریه تمایل دارد با حفظ وابستگی رسانه ملی، یک رابطه کاری کم‌خصمانه و کم‌تنش را میان دولت و رسانه ملی رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

POLITICAL-MEDIA FACTORS AFFECTING THE EXECUTIVE’S NEWS MANAGEMENT IN IRIB NEWSROOM

نویسندگان [English]

 • marzieh Hajipour Sarduie 1
 • Faezeh Taghipour 2
 • Akbar Etebarian Khorasgani 3

1 Newswoman/IRIB

2 Assistant Professor/Islamic Azad University, Isafahan Branch

3 Associate Professor/Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

چکیده [English]

The approach of IRIB to public information has changed from a rather traditional press release policy - based on interpersonal exchanges between politicians and journalists -to a professionalized and specialized process of strategic communication controlling the flow of news. In the light of this general development, news management of governments is one practical solution for strategic communication between IRIB and the Executive to further their political and policy goals. The paper using semi-structured interviews and grounded theory tries to explore news management of governments from a variety of angles. How is the relationship between news management and the political process? What factors impact IRIB newsroom? Our assumption is that the variation in news management, its styles and outcomes across different political systems depend on a series of contextual factors, originating in the political system, the media system and the media culture. The main objective of the paper is to analyze news management and review the context that shapes the approach of IRIB towards the Executive news. The central argument we propose is that media-centered news management is most likely to occur in IRIB newsroom due to the ideological context, a highly budgetary-dependence of IRIB to the government, lack of private television and competition and the predominance of adversarial journalism, while the government tend to feature a less adversarial working relationship between the national media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran Broadcasting
 • Media-Centered News Management
 • Political News Management
 • political factors
 • Media Factors
 • Media Culture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399
 • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1399