مقاله پژوهشی
بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران
بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 7-36

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.413

چکیده
  رویکرد رسانه ملی به اطلاع‌رسانی عمومی از سیاست انتشار سنتی خبر مبتنی بر مبادلات میان فردی بین سیاستمداران و ژورنالیست‌ها به یک فرآیند حرفه‌ای و تخصصی ارتباطات استراتژیک کنترل‌کننده جریان اخبار تغییر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران
تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران

محمد سمیعی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 37-67

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.426

چکیده
  < p>در سال‌های اخیر مفهوم توسعه بسیار گسترش یافته و در کنار ابعاد اقتصادی، ابعاد متنوّع دیگری را در بر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها احساس خوشبختی است. این مقاله در پی آن است که بر اساس تازه‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360
فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 69-114

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.414

چکیده
  رأی‌دهی به عنوان یک کنش سیاسی، به رفتار رأی دهندگان بستگی دارد. در ایران، به استناد اصل ششم قانون اساسی اداره‌ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تعریف و انتخابات گوناگونی برگزار شده است. ازاین‌رو، موضوع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران
الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

علی اکبر علیخانی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 115-135

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.425

چکیده
  یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی
آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی

عظیم کریمی؛ علیرضا سلطانی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 137-163

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.415

چکیده
  تفاوت و تمایز سازمان ها و جوامع موفق در عرصه های مختلف به طور معمول به مکانیزم های موجود در سطوح عالی سیاستگذاری است که با تصمیم سازی گروهی و مشورتی می توان الگویی موفق و موثر بر گرفته از کارکرد اندیشکده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)
بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

سید علی مرتضوی امامی زواره؛ امیر محمد حاجی یوسفی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 165-190

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.423

چکیده
  در اندیشه نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی بعنوان مهمترین رکن سرمایه-اجتماعی و میزان مداراگری بعنوان پرورش‌دهنده ارزش‌های دموکراتیک از منظر ویژگی‌‌های فردی و ارتباطات اجتماعی مورد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز
بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

مختار نوری

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 191-220

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.424

چکیده
  جوامع معاصر بشری با بحران‌های مختلفی مانند محیط زیست، آزار حیوانات، فقر، بیماری‌های ویروسی، جنگ و نظامی‌گری، ستمگری انسان‌ها نسبت به یکدیگر، گسترش روابط انتفاعی و ابزاری میان انسان‌ها، بی-تفاوتی ...  بیشتر