نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی،‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

10.22034/ipsa.2022.456

چکیده

مناظره‌‌های برگزار شده در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بستری را برای ارائه بینش، ارزش و آسیب‌‌شناسی فراهم ساخت که برگرفته از عبارت‌‌های استعاری در جهت انتقال و انعکاس گزاره‌‌های مفهومی در تأمین اهداف سیاسی، خواسته‌‌های سیاسی و انگیزش احساسات مناسب فضای ذهنی مخاطبان بود و توانست با تجربه و اصطلاحات روزمره زندگی، به درک بهتر مسائل و بحران‌های حوزه‌‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک کند. «جورج لیکاف» و «مارک جانسون»، با به چالش کشیدن دیدگاه‌های استعاره کلاسیک که به حوزه ادبیات و بلاغت محدود شده بود این روش را به حوزه‌های سیاسی و فلسفی سرایت دادند و نقش استعاره‌‌ها را در مفاهیم و نه در واژه‌‌ها؛ در زندگی روزمره و نه در بین دانشمندان و اصحاب هنر و سرانجام استعاره را یک فرایند اجتناب‌‌ناپذیر از اندیشه و استدلال در درک بهتر مسائل مربوط به حوزه‌‌های گوناگون مربوط به انسان، دانستند. هدف از مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش اصلی است که چه استعاره‌‌ی کلیدی به صورت پنهان‌‌سازی و برجسته‌‌نمایی در این مناظرات تلویزیونی مورد کاربرد قرارگرفته است؟ این مقاله به روش «اکتشافی» و با استفاده از نرم‌‌افزار «تحلیل داده‌‌های کیفی» مورد تفسیر و تبیین قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که بحث‌‌ها معمولاً از الگوهایی پیروی می‌‌کنند که شبکه‌‌ی مفهومی جنگ را تا حدودی ساختاربندی نموده و از استعاره‌‌های زبانی‌‌ای چون نفوذی، میدان، فرمانده، خنثی‌‌سازی، قدرت، تخریب، و شکست استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptual metaphor of argument is war" in televised debates on Iran's 2021 presidential election (based on Lakoff and Johnson theory)

نویسندگان [English]

  • Seyedhashem Moniri 1
  • Seyyed Hossein Athari 2

1 Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences Ferdowsi University of Mashhad; Mashhad, Iran

2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad; Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The debates in the thirteenth presidential election provided a platform for insight, value, and pathology, derived from metaphorical expressions to convey and reflect conceptual propositions in the pursuit of political goals, political aspirations, and the motivation of the audience to feel appropriate. And was able to help with a better understanding of issues and crises in the political, economic, cultural and social spheres with the experience and terms of everyday life. "George Lakoff" and "Mark Johnson", by challenging classical metaphorical views limited to literature and rhetoric, extended the method to the political and philosophical realms, emphasizing the role of metaphors in concepts rather than words; In everyday life, not among scientists and artists, and finally metaphor was considered an inevitable process of thought and reasoning to better understand issues related to various areas of human life. The purpose of this study is to answer the main question: what key metaphor has been used in the form of hiding and highlighting in these televised debates? This article has been interpreted and explained by "exploratory" method and using "Qualitative Data Analysis" software. Research findings show that the debates usually follow patterns that have structured the conceptual network of war to some extent and have used linguistic metaphors such as infiltration, field, commander, neutralization, power, destruction, and defeat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual Metaphor
  • Election
  • Iran
  • TV Debate
  • War Metaphor