"کاربردی سازی علوم سیاسی بر اساس نیازهای عینی بازار اشتغال در ایران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود .
حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ، همگان را بر آن می دارد تا در برنامه ریزی مفاد آموزشی و پژوهشی این رشته ها اقدامات اساسی و پایه ای صورت گیرد .
پرسش محوری در این مقاله از روشهای ممکن برای کاربردی سازی و نزدیک نمودن محتوای آموزشی دروس علوم سیاسی به بازار کار و اشتغال در جامعه ایران است.
با عنایت به اینکه موضوع اصلی رشته‌ علوم سیاسی ، مسائل قدرت،‌ حاکمیت و سیاستگذاری عمومی هر کشور در صحنه داخلی و خارجی است و دانش‌آموختگان این رشته‌ها علی‌الاصول نقش کلیدی در برنامه‌ریزی اداره نهادهای سیاسی کشور ایفاء می‌کنند، لذا دقت کافی در تدوین مفاد آموزشی این رشته‌ و گرایشه های مرتبط از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، و به عبارتی با سرنوشت یک ملت گره خورده است.
در این پژوهش به موازات مطالعه کتابخانه ای از روش توزیع پرسشنامه میان دانشجویان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است. نظر خواهی از صاحب نظران و مصاحبه با مقامات برخی از سازمان ها ی دولتی که امکان اشتغال دانش آموحتگان این رشته ها را دارند باعث گردید تا نیازهای عینی محیط های اشتغال در ارائه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه ابتدا مجموعه سازمانهای که دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در آنها اشتغال یافته اند شناسای و دسته بندی شد. سپس تیم تحقیقاتی با هماهنگی های متعدد و با پرسش محوری از نوع نیازهای مراکز، به مدیریت کارگزینی، نیروی انسانی و در مواردی مقامات سازمانها مراجعه کرد و انتظارات سازمان های مذکور از یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی که متقاضی اشتغال در آن سازمان باشد استعلام شد.
روش مطالعه ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری این تحقیق گرایش به مدل اثبات گرای (پوزتیویستی) داشته و کوشیده با مراجعه به عینیات فضای موضوع مطالعاتی، ارزیابی از وضعیت موجود و ارائه راهکار داشته باشد.
مباحث این مقاله در سه قسمت تفکیک شده است . نخست از ضرورت کاربردی سازی سخن به میان آمده، سپس وضعیت موجود و عدم کاربردی بودن محتوای دروس بحث شده و نهایتا راهکار پیشنهادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making the Political Sciences Applicable and Conform to Needs and Expectations of Employment Market in Iran.

چکیده [English]

Based on the previous experiences for educational and research system, we could affirm that making the human sciences applicable and conform to the market and the objective needs of society is considered as an important factor for scientific development of the country. The great quantity of the students who study actually Political Sciences in the state and non-state universities from one side and the actual situation of employment and unemployment in the country from other side, lead us to perform some basic revision on the educational program.
Our major question in this article is to study and evaluate the possible methods for making the educational program of Political Sciences more applicable and more near to the objective needs of employment environment. With a positivistic approach, the article tries to observe the contexts of employment through examining the expectations and the needs of organizations and centers which has employed the graduated students of political sciences during 30 previous years.
At first, I have analyzed the importance of making the human sciences applicable and then I have studied the actual situation by distributing questionnaires among the under and post graduated students. Finally I have presented my suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Making applicable. Political Sciences