اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم بین‌المللی در عرصه اقتصاد و سیاست است که برای کشورهای غیر عضو نیز دارای جاذبه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی را برای متقاضیان عضویت در نظر گرفته که تا حصول و تطابق با آن، تقاضای آنان پذیرفته نمی‌شود. از جمله معیارهای سیاسی این موازین، ایجاد نهادهای باثبات توسط کشورهای متقاضی است که تضمین‌کنندة دموکراسی، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر باشند و به حقوق اقلیت‌ها نیز احترام بگذارند. از سوی دیگر، یکی از عمده‌ترین سیاست‌های ترکیه از بدو استقرار حکومت جمهوری در این کشور، گرایش و پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. در راستای تحقق این هدف، ترکیه اقدام به تدوین یک برنامه ملی در جهت نیل به ضوابط عضویت نموده و به مرور زمان مقررات و قوانین کشور را با مقررات اتحادیه اروپایی منطبق می‌سازد. بر این اساس و در نتیجه اجرای برنامه یادشده، شاهد تحول در رعایت حقوق اقلیت‌ها و مخصوصاً حقوق فرهنگی کُردهای این کشور طی سال‌های 2002ـ1991 هستیم.

کلیدواژه‌ها