مقاله پژوهشی
اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)
اتحادیه اروپا، ترکیه و تحول در حقوق فرهنگی کُردهای ترکیه(2002-1991)
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم بین‌المللی در عرصه اقتصاد و سیاست است که برای کشورهای غیر عضو نیز دارای جاذبه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی را برای متقاضیان عضویت در نظر گرفته که تا حصول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها؛ مطالعه موردی: تحلیل قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران 
(1388-1358)
ابعاد بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها؛ مطالعه موردی: تحلیل قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران (1388-1358)
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین‌المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت‌هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پُرلایه است که لایه‌های گوناگون آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا
رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی زمینه‌ها و گرایش‌های موجود در ایران و امریکا در مورد کشور دیگر است. سؤال اصلی ما این است که نگرش ایرانی‌ها و امریکایی‌ها نسبت به کشور مقابل چگونه است و این نگرش چه تأثیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسة رفتاریِ سیاست خارجی ایران: گفتمان آرمان‌گرای ارزش‌محور و گفتمان ایدئولوژیک ارزش‌محورِ عمل‌گرا
مقایسة رفتاریِ سیاست خارجی ایران: گفتمان آرمان‌گرای ارزش‌محور و گفتمان ایدئولوژیک ارزش‌محورِ عمل‌گرا
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  تحلیل گفتمانی به عنوان یکی از روش‌های مطالعة پدیده‌ها در علوم انسانی به چگونگی تأثیر افکار و ایده‌های نظام‌مند بر امور اجتماعی می‌پردازد. هر نظام گفتمانی از سه ویژگی استیلا، ضدیت و عاملیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتباط جنگ و آنارشی؛ نقد دووجهی آنارشی ـ سلسله‌مراتب بر مبنای شاهنامه(1)
ارتباط جنگ و آنارشی؛ نقد دووجهی آنارشی ـ سلسله‌مراتب بر مبنای شاهنامه(1)
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه جنگ و آنارشی است. بدین منظور، ابتدا مناظره بین متفکران روابط بین‌الملل در این رابطه نشان داده می‌شود. دوم، نگاه «هابزی»ِ حاکم بر اندیشة روابط بین‌الملل، تصنع قرارداد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علل تداوم بحران‌های خاورمیانه در دوره جرج بوش
علل تداوم بحران‌های خاورمیانه در دوره جرج بوش
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  در زمان ریاست‌جمهوری جرج بوش بحران‌های منطقه خاورمیانه افزایش یافت؛ البته کشورهای خاورمیانه همواره در فضای ژئوپلیتیک تعارض‌آمیزی قرار داشته‌اند. یکی از علت‌های اصلی این افزایش بحران‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران
ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران
دوره چهارم، شماره 2 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  قدرت نرم به آن دسته از قابلیت‌ها و منابع یک کشور چون فرهنگ، آرمان یا ارزش‌های اخلاقی اطلاق می‌شود که به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می‎گذارد. بهره‌گیری از ابعاد نرم‏افزاری ...  بیشتر