ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19
1. ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19

حمید سجادی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 189-215

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.421

چکیده
  مسئله اصلی هرنظام مدیریتی درمقابله بابحران، شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات بحرانی به‌منظور تدوین بهترین راهبرد برای مقابله با فوری‌ترین تهدید است. بااین وصف درمقاله پیش‌رو با طرح این پرسش که اصلی‌ترین ...  بیشتر
الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی
2. الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی

محمد رضا دهشیری؛ مسلم گلستان

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1395، ، صفحه 79-124

چکیده
  آنچه در این پژوهش کانون توجه و تمرکز است، مسئله الگوی رفتاری قدرت­های بزرگ در مدیریت بحران‌های بین‌المللی تحت تأثیر شرایط و نظمی خاص می­باشد. بسته به اینکه ساختار و فرآیند نظام بین­الملل چگونه ...  بیشتر
مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی
3. مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی

رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی

دوره هفتم، شماره 2 ، بهار 1391

چکیده
  بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که ...  بیشتر