مقاله پژوهشی
شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران
شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 34-7

چکیده
  بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها
تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 62-35

چکیده
  هدف مقاله شناخت علل سیاسی- اجتماعی و حقوقی پدیده تخریب و مبارزه منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه نخبگان سیاسی است. افزایش کم‌سابقه مبارزات منفی در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری از جمله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)
موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 94-63

چکیده
  یکی از شاخص‌های اساسی توسعه پایدار؛ مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی است؛ بنابراین هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع سازد. مقاله حاضر باهدف پاسخ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی
چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی

مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 124-95

چکیده
  انجمن‌های علمی و ازجمله انجمن‌های علمی حوزه علوم اجتماعی به‌مثابه نهادهای مدنی، مستقل و خودجوش در دو دهه اخیر با رشد و گسترش فزاینده‌ای روبرو بوده‌اند. چنان‌که بر اساس آمار موجود تا ۴۰۰ انجمن علمی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی
مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی

زینب خسروی؛ بهروز افخمی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 162-125

چکیده
  با قدرتمند شدن کرتیر در دربار امپراتوری ساسانی تغییراتی در نظام سیاسی و مذهبی بوجود آمد که برآیند آن؛ وحدت و یکپارچگی جغرافیای سیاسی ایران، حمایت و حفاظت از موقعیّت ژئوپلیتیک کشور و تبلیغ و ترویج اندیشه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها
بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها

حسین علایی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 191-163

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی مسائل سیاسی و اختلافات مهم در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی و ارزیابی منافع مشترک و همچنین ارائه راهکارهایی برای مصالحه سیاسی و بهبود مناسبات بین دو کشور است. فرضیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران
گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

سید محمد محمدی

دوره 14، شماره 1 ، اسفند 1397، صفحه 220-193

چکیده
  الگوی توسعه سیاسی هندوستان نشان می‌دهد که مفروضات مکتب نوسازی برای تشریح فرایند توسعه، حداقل در بعضی از کشورها، نه مفید است و نه صحیح. بر پایه واقعیت‌های عینی، دموکراسی ماندگار در هندوستان محصول نوسازی ...  بیشتر