نظریه انتقادی نو، نظم دموکراتیک مشورتی و الگوی مردم‌سالاری دینی

چکیده

الگوی مردم‌سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می‌باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه‌های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به‌مثابه حاصل نظریه انتقادی نو، ابتدا به تبیین همسویی‌ها و قرابت‌های نظری الگوی نظم دموکراتیک مشورتی با الگوی مردم‌سالاری دینی پرداخته، سپس با مقایسه الگوی مردم‌سالاری دینی با چهار الگوی نظم سلطانی، سکولار اسلامی، لیبرال دموکراسی و نظم دموکراتیک، بر ظرفیت انتقادی الگوی مردم‌سالاری دینی و افزون بودن آن نسبت به نظم دموکراتیک مشورتی، استدلال نموده است. هدف اصلی مقاله افکندن پرتوی روشن بر ایده «ضرورت» مردم‌سالاری دینی برای کشور‌های اسلامی در شرایط کنونی جهان اسلام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Critical Theory, Deliberative Democracy Orderand Religious Democracy Model

چکیده [English]

Religious democracy model possesses significant critical capacity in comparison to other theoretical patterns of political system. Inspired by the teachings of new critical theory and explaining critical capacity of the model of deliberative democracy order as a product of new critical theory, the author explains theoretical proximity and coordination found between deliberative democracy order and religious democracy model. Then he argues for the critical capacity of religious democracy and its higher capacity as compared to deliberative democracy order. This paper is mainly intended to shed a light on the idea of necessity of religious democracy for Muslim nations in the existing conditions of the Muslim World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deliberative Democracy Order
  • Islamic Secular Government
  • New Critical Theory
  • religious democracy
  • Sultanic Order