عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار
1. عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار

حامد عامری گلستانی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.437

چکیده
  در اندیشۀ قانون‌خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی ...  بیشتر
در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت
2. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 147-184

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.396

چکیده
  در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به‌عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می‌یابد. برای بررسی اولین مواجهه‌ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته‌ی غربی از نظریه آینه‌ی ...  بیشتر