مهمترین مولفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان در عصر شبکه‌های اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی
1. مهمترین مولفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان در عصر شبکه‌های اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی

مهدی بیگدلو

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 43-72

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.432

چکیده
  فرهنگ سیاسی به‌عنوان بخشی از فرهنگ عمومی که رابطه جامعه و قدرت را مدنظر دارد تاثیر بسزایی در توسعه سیاسی کشورها دارد. این مفهوم در پژوهش‌های مختلفی مورد توجه اندیشمندان و محققان ایرانی و غیرایرانی قرار ...  بیشتر
رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه
2. رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری

دوره 8، شماره 2 ، بهار 1392، ، صفحه 227-251

چکیده
  رسانه‌های مدرن در جهان معاصر، مجراهای مناسبی در اختیار قدرت‌ها قرار داده‌اند تا حوزه و امکانات خویش را توسعه دهند. در این میان فیلم‌های سینمایی با در اختیار داشتن رمزگان‌های نشانه‌ای (نمایه‌ای، ...  بیشتر
تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
3. تحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست در اندیشة سیاسی قرن بیستم
دوره چهارم، شماره 3 ، تابستان 1388

چکیده
  بررسی رابطۀ میان انسان و سیاست از دغدغه‌های اصلی در فلسفۀ سیاسی به شمار می‌رود. ادبیات مربوط به سوژه (فاعل شناسا) به طور عام و سوژة سیاسی به طور خاص، دامنة بسیار گسترده‌ای را در علوم اجتماعی و انسانی ...  بیشتر