نگاه انتقادی و کاربردی به جامعه مدنی و مسئله شفافیت و فساد اقتصادی در ایران
نگاه انتقادی و کاربردی به جامعه مدنی و مسئله شفافیت و فساد اقتصادی در ایران

خلیل اله سردارنیا؛ مریم بنه یی

دوره 16، شماره 4 ، آذر 1400، ، صفحه 115-144

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2022.446

چکیده
  یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارتباط با مردم‌سالاری و دموکراسی‌، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می‌شود. در این پژوهش ...  بیشتر
ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ 
(بازخوانی رابطه دولت و  جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)
ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، ، صفحه 37-62

چکیده
  جامعه ایرانی تا پیش از تأسیس سلسله پهلوی به اجتماعات و نهادهایی اتکا داشت که از درجات قابل توجهی از استقلال در برابر دولت برخوردار بودند؛ در این میان علمای شیعه به واسطه استقلال اقتصادی از دولت و در اختیار ...  بیشتر
سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه
سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه
دوره سوم، شماره 4 ، آذر 1387

چکیده
  سرمایه اجتماعی از جمله نظریه‌های جامعه‌محوری است که امروزه بسیاری از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی را به‌خود اختصاص داده است، اما پیوندهای چندجانبة این مفهوم با مسائل مرتبط در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، ...  بیشتر
رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و
«صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی
رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و «صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی
دوره اول، شماره 4 ، آذر 1385

چکیده
  در این مقاله کوشش خواهد شد با کاوش در اندیشه‌های 6 اندیشمند، رابطه چند مفهوم پایه‌ای در عرصه اندیشه سیاسی و نظریه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. کوشش ما بر این است دریابیم آیا برداشت خاص اندیشمندان ...  بیشتر