مقاله پژوهشی
تجدید توازن: استراتژی کلان ایالات متحده در دوره اوباما
تجدید توازن: استراتژی کلان ایالات متحده در دوره اوباما

محمد جمشیدی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 7-50

چکیده
  در حالیکه معمولا گفته میشود که دولت اوباما فاقد هرگونه استراتژی در سیاست خارجی خود است این نوشتار با بررسی متغیرهای داخلی و خارجی موثر بر شکلگیری محیط استراتژیک دولت ایالات متحده، استدلال میکند که دولت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم
مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران
بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران

فرهاد درویشی سه تلانی؛ سید محمد غفار نیکنام راد

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 51-79

چکیده
  سیاست خارجی دولت احمدینژاد تأثیر بسیار بر مناسبات ایران و جهان در برداشت. از این جهت که سیاست خارجی در حوزه علم سیاست جای دارد، عطف به نظر دانشجویان علوم سیاسی، میتوان نقاط قوت و ضعف عرصه سیاست خارجی ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی
الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی

محمد رضا دهشیری؛ مسلم گلستان

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 79-124

چکیده
  آنچه در این پژوهش کانون توجه و تمرکز است، مسئله الگوی رفتاری قدرت­های بزرگ در مدیریت بحران‌های بین‌المللی تحت تأثیر شرایط و نظمی خاص می­باشد. بسته به اینکه ساختار و فرآیند نظام بین­الملل چگونه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی استراتژی های ایران و آمریکا در پسابرجام طبق نظریه بازی ها
بررسی استراتژی های ایران و آمریکا در پسابرجام طبق نظریه بازی ها

سید امین رضوی نژاد

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 126-147

چکیده
  در این پژوهش به این موضوع پرداخته می­شود که پس از مذاکرات و رایزنی­های طولانی برای حل و فصل مسئله هسته­ای ایران، طرفین مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک را تصویب نمودند. پس از تصویب برجام، مسائل اساسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شکل گیری نظم شبکه ای در روابط بین الملل و نقش سرمایه اجتماعی در جست و جوی صلح پایدار
شکل گیری نظم شبکه ای در روابط بین الملل و نقش سرمایه اجتماعی در جست و جوی صلح پایدار

حسین سلیمی؛ ماندانا سجادی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 149-180

چکیده
  در این مقاله بر آنیم تا با استعانت از استعاره نظم شبکه ای، پیوند مفهومی مناسبی میان تحولات نوین نظم بین الملل، با ارتقای سرمایه اجتماعی و صلح پایدار، برقرار سازیم. در این راستا از شکل گیری پدیده ای تحت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی
چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی

غلامرضا صدیق اورعی؛ مریم اسکافی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 184-204

چکیده
  سعدی یکی از اندیشمندان اجتماعی است که بررسی اندیشه های وی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی است. روش تحقیق در این مقاله از تفهم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش دعوی « امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی»
سنجش دعوی « امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی»

یداله هنری لطیف پور

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، صفحه 205-237

چکیده
  فهم سرشت «عرفان» به عنوان بخش مهمی از میراث فکری ایران و ارزیابی رابطه آن با «اندیشه سیاسی» و تبیین و ایضاحِ قابلیت آن در تأسیس اندیشه سیاسیِ هنجاری هدف اصلی این مقاله است. برخلاف رویکردهایی ...  بیشتر