نویسنده = مجید توسلی رکن آبادی
گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران

دوره 13، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 103-134

غلامرضا محمدی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ ابوالقاسم طاهری؛ افسانه ادریسی


رویکردها به «قانون‌نویسیِ تأسیسی» در عصرِ ناصری و نسبتِ آن با شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/ipsa.2024.497

محمدتقی بوستان‌افروز؛ حامد عامری گلستانی؛ مجید توسلی رکن‌آبادی