نظریه انتقادی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی

چکیده

این مقاله درصدد استخراج یک چهارچوب تحلیل سیاست خارجی از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابلیت به‌کارگیری و کاربست اصول، مفروضه‌ها و مفاهیم این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی می‌باشد. به سخن دیگر تلاش می‌شود به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: آیا می‌توان نظریه انتقادی را به‌عنوان چهارچوب مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی به‌کار برد؟ برمبنای این سؤال پرسش‌های فرعی دیگری قابل طرح است. مدل بازیگر و منطق اقدام کشورها در سیاست خارجی چیست؟ اهداف و معیارهای سیاست خارجی کشورها کدامند؟ عوامل تعیین‌کننده و منابع سیاست خارجی کدامند؟ در چه سطحی می‌توان سیاست خارجی را تحلیل کرد؟ پاسخ موقت به سؤال اصلی آن است که: «امکان تحلیل سیاست خارجی به‌طور عام و به‌ویژه سیاست خارجی انتقادی در چهارچوب نظریه انتقادی وجود دارد».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Theory: A Framework for the Analysis of Foreign Policy

چکیده [English]

The present article seeks to derive an analytical framework for foreign policy from the critical theory of Frankfurt School. It aims at showing the possibility and capability of applying the concepts, assumptions and principles of the critical theory toward explanation and analysis of foreign policy. In other words, we try to answer the question whether it is possible to use the critical theory as a conceptual and theoretical framework towards analyzing foreign policy. The testable answer to the main question is that the critical theory can be used as a theoretical framework towards analyzing foreign policy. So we can speak of critical foreign policy analysis (CFPA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • argument
  • critical rationality
  • critical theory
  • discourse ethics
  • Emancipation
  • Foreign Policy
  • logic of action
  • productive power