تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه
تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی

دوره 14، شماره 4 ، آذر 1398، ، صفحه 163-184

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.390

چکیده
  سیاست‌نامه‌نویسی، مهم‌ترین هنر نگارش و اندیشه‌ورزی سیاسی در سراسر تاریخ تمدن ایرانی بوده است. این هنر، زمینه را برای نگارش متونی مهم در دوره‌های مختلف حکمرانی حاکمان مختلف فراهم نموده که هدف آن‌ها ...  بیشتر
سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی
سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، ، صفحه 37-72

چکیده
  شعر فارسی یکی از حوزه­ های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه­ های سیاسی در آن بازتاب یافته­ اند. یکی از چهره­ های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به نظم آوردن آموزه‌های سیاسی ...  بیشتر
رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم
رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم

ابوالفضل شاه علی

دوره 13، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 131-166

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی تلفیقی به بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی مطرح شده از سوی ماکس وبر (1968) در گفتمان محمدرضاشاه و امام خمینی در چارچوب دستور نقش­گرای نظام­مند ...  بیشتر
شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت
شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 42-74

چکیده
  مشروعیت چیست و در اندیشه شیعی بر چه بنیادهایی استوار می شود. در پاسخ به این پرسش نظریه های رایج، اغلب مشروعیت را امری ساده و تک علتی دانسته و عموما آن را به شخص حاکم معطوف می کنند. این مقاله ضمن توضیح پایه ...  بیشتر
حمایت روس و انگلیس از شاهان قاجار و پهلوی و دور شدن فرّه ایزدی
حمایت روس و انگلیس از شاهان قاجار و پهلوی و دور شدن فرّه ایزدی

جاسب نیک فر

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 161-183

چکیده
  تاریخ طولانی ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، پیرامون اقتدار و زورآزمایی پادشاهان ایران شکل گرفت. یکی از عمده‌ترین دلایل تداوم این نوع حکومت یعنی دولت‌شاهی، باوری بود که اکثر ایرانیان ...  بیشتر