کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

دوره 13، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 7-36

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دوره 12، شماره 4، آذر 1396، صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


وضعیت حساس: نمایش آپوریای قانون و استثنا در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22034/ipsa.2023.482

سید عباس حسینی داورانی