مقاله پژوهشی
مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"
1. مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

حسین پوراحمدی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  دکتر حسین پوراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چکیده: بنابر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اجماع ارتدوکس: آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز
2. اجماع ارتدوکس: آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز

محمدرضا تاجیک

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  دکتر محمدرضا تاجیک چکیده اکنون دیری است که از شکل‌گیری پروژه‌ای انباشتی و جمعی برای تولید دانشی فراگیر و جهان‌شمول به نام علوم اجتماعی و اعمال قدرت از رهگذر آن می‌گذرد. علوم اجتماعی آن‌گونه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بومی گرایی در علوم سیاسی ؛ کدام جهت گیری؟
3. بومی گرایی در علوم سیاسی ؛ کدام جهت گیری؟

حسین جمالی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  علوم سیاسی، به مثابه یک رشته دانشگاهی، علمی است متکثّر و متنوّع، به گستره سیاست در همه ابعاد آن. در ایران بعد از انقلاب اسلامی، بحث در مورد بومی گرایی در همه امور، از جمله علوم مدرن، مطرح بوده؛ اما ظاهراً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران
4. وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ معصومه ثانی جوشقانی؛ معصومه طالبی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  تاکنون پژوهش‌های متعددی در باب اسرائیل شناسی در ایران صورت گرفته و محققان مختلف تلاش کرده اند دشمن صهیونیستی را از زوایای گوناگون مورد مطالعه و شناخت قرار دهند. با این حال هیچ تحقیقی در باره وضعیت این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل
5. تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل

احمد دوست محمدی؛ علی اکبر خاصه؛ مهدی محمودی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از نمایه نامه های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی به بررسی وضعیت تولیدات علمی در رشته روابط بین‌الملل در یک دوره ده ساله (از سال 2000 تا 2009) پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحولات جدید نظری در روابط بین‌الملل: زمینه مناسب برای نظریه‌پردازی بومی
6. تحولات جدید نظری در روابط بین‌الملل: زمینه مناسب برای نظریه‌پردازی بومی

حمیرا مشیرزاده

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  چکیده: معمولاً از اینکه روابط بین‌الملل رشته‌ای "امریکایی" یا "غربی" بوده است سخن می‌رود. در مقابل، در برخی از کشورهای غیرغربی و به ویژه در ایران لزوم نظریه‌پردازی بومی در برابر نظریه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف
7. مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف

مهدی میرمحمدی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  نگاه پرسشگرانه و پژوهشی به سازمانهای اطلاعاتی در فضای دانشگاهی ایران و اکثر کشورهای جهان با نوعی خودداری و عدم تمایل همراه بوده و هست. این مقاله تلاش ‌‌‌‌می‌کند ضمن تعریف مطالعات اطلاعاتی ...  بیشتر