مقاله پژوهشی
موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران
موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 7-40

چکیده
  مشارکت، هم یکی از مولفه های مهم فرهنگ سیاسی است و هم از شاخص های اصلی حکمرانی خوب محسوب می شود. تحقق حکمرانی خوب به عنوان یکی از مدل های توسعه، بدون مشارکت ممکن نیست، از این رو برای بررسی چرائی عدم تحقق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منزلت هژمونیک و موضع‌گیری آمریکا نسبت به
منزلت هژمونیک و موضع‌گیری آمریکا نسبت به "مسئولیت حمایت" در نظام بین‌الملل

مهدی ذاکریان؛ راضیه مهدوی پور

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 41-70

چکیده
  در عصر پس از جنگ سرد و به دنبال پایان یافتن منازعات ایدئولوژیک، توانمندی‌ها به گونه‌ای توزیع شده‌اند که جایگاه به شدت متمایزی را برای آمریکا به عنوان قدرت هژمون رقم زده‌اند؛ جایگاهی که بر اساس نظریه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق
ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

مسعود رضائی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 71-100

چکیده
  مناقشۀ منطقه‌ایِ ایران و ترکیه در عراق و سوریه، به واقعیت‌های تاریخی حاکم بر روابط دو کشور برمی‌گردد و قرائت‌های دوگانۀ ساده‌انگارانه در بیشتر موارد قادر به توضیح مسیر رقابت و تعارض دو کشور نیستند؛ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام بین الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه
نظام بین الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

محمود سریع القلم

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 101-140

چکیده
  این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین­الملل جدید و سپس پی­آمدهای این ساختار بر تحولات زئوپلتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می­کند که: خروجی­های ژئوپلیتیک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل
فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

حسین سلیمی؛ علی اکبر کیانی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 141-166

چکیده
  از میانه قرن بیستم با ظهور رفتارگرائی و متعاقبا مناظره دوم در مطالعات روابط بین الملل شاهد گسترش کاربرد روش های کمّی در این رشته بودیم. با وجود انتقادات متعدد به این رویکرد، صاحبنظران مختلف به تلاش های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل شکست نمایندگان ایران در راهیابی به کنفرانس صلح ورسای
بررسی عوامل شکست نمایندگان ایران در راهیابی به کنفرانس صلح ورسای

سیروس محبی؛ سعیده السادات احمدی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 167-205

چکیده
  کنفرانس صلح ورسای که پساز پایان جنگ جهانی اول توسط دول پیروز شکل گرفت درصدد بود تا دنیای پساز جنگ را بهگونهای بسازد که منادی صلح جهانی باشد. ایدههای آرمانگرایانهای که خصوصا از حمایت ویلسون رئیسجمهور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب(با تکیه بر سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب)
علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب(با تکیه بر سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب)

سید سعید میرترابی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1395، صفحه 205-236

چکیده
  دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های ...  بیشتر