1. "آزادی" در روایتی پارادایمی

عباس منوچهری

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

http://dx.doi.org/no 2

چکیده
  سیر اندیشه سیاسی به صورت‌های گوناگون و با به کارگیری شیوه‌های تحلیلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، شناخت مفاهیمی چون "آزادی" و "عدالت" در سیر تاریخی اندیشه سیاسی از اهمیت به سزائی برخوردار ...  بیشتر
درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی
2. درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روشی علمی

احمد نقیب زاده؛ حبیب الله فاضلی

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

http://dx.doi.org/no 2

چکیده
  پدیدارشناسی به مثابه یک روش علمی یا یک مکتب فکری در یک سده گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، به گونه‌ای که بسیاری از فلاسفه و جامعه‌شناسان آن را به عنوان روشی متقن در تحلیل ابژه‌های اجتماعی ...  بیشتر
انسان ایرانی، سیاست و آینده‌شناسی
3. انسان ایرانی، سیاست و آینده‌شناسی

محمدرضا تاجیک

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

http://dx.doi.org/no 2

چکیده
  در مطالعات سیاسی و اجتماعی اخیر، آینده‌شناسی از اهمیت خاصی برخوردار است و جایگاهی محوری در تحقیقات سیاسی ـ اجتماعی دارد. آینده‌شناسی مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خاص و متفاوتی دارد که در بخش اول ...  بیشتر
رویکردی نظری به مفهوم بنیادگرایی
(با تأکید بر بنیادگرایی یهودی)
4. رویکردی نظری به مفهوم بنیادگرایی (با تأکید بر بنیادگرایی یهودی)

شجاع احمدوند

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

چکیده
  بنیادگرایی در سال‌های اخیر به دلیل گسترش در بخش‌هایی از جهان چون خاورمیانه، افزایش نقش آن در منازعه اعراب ـ اسراییل، افزایش نقش سیاسی اسلام در تعدادی از جمهوری‌های شوروی سابق، رسوایی‌های اخیر بنیادگرایان ...  بیشتر
نقدی از
5. نقدی از "دیگرـ‌ ایران"شناسی انگلیسی‌ها

محسن خلیلی

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

چکیده
  در قرن نوزدهم میلادی، ایران" موضوع شناسایی" قرار گرفت: 1. ایران معبری استراتژیک برای نگاهبانی از هندوستان محسوب می‌شد؛ 2. ایران نمی‌بایست برای دشمنان انگلستان تبدیل به راهرویی می‌شد که از طریق آن بتوانند ...  بیشتر
عمومی‌سازی؛ راهبرد مغفول آزادی‌خواهی پایدار در ایران معاصر
6. عمومی‌سازی؛ راهبرد مغفول آزادی‌خواهی پایدار در ایران معاصر

فرزاد پورسعید

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

چکیده
  خواست و مطالبه آزادی در ایران معاصر با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و بسیاری از جنبش‌ها و مبارزات سیاسی، پیرامون این خواست صورت‌بندی شده‌اند. در عین حال تاریخ آزادی‌خواهی ایرانیان علاوه بر فراز ...  بیشتر