کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
توسعه سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائه الگویی نوین برای سنجش توسعه سیاسی

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 163-206

10.22034/ipsa.2022.462

احمد گل محمدی؛ فائز دین پرست؛ فرزاد کلاته


گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران

دوره 13، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 103-134

غلامرضا محمدی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ ابوالقاسم طاهری؛ افسانه ادریسی


امر سیاسی

دوره 8، شماره 4، آذر 1392، صفحه 79-96

مرتضی بحرانی