کلیدواژه‌ها = انتخابات
فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

دوره 16، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 69-114

10.22034/ipsa.2020.414

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده


فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان


تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

دوره 14، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 87-126

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی


نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

دوره 14، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 99-130

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی


تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 62-35

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی


جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

دوره هفتم، شماره 2، فروردین 1391

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا