کلیدواژه‌ها = قدرت سیاسی
توسعه سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائه الگویی نوین برای سنجش توسعه سیاسی

دوره 17، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 163-206

10.22034/ipsa.2022.462

احمد گل محمدی؛ فائز دین پرست؛ فرزاد کلاته


تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 163-184

10.22034/ipsa.2019.390

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی


سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

دوره 13، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 37-72

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت