الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران
الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

علی اکبر علیخانی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-135

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.425

چکیده
  یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی ...  بیشتر
دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی
دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی

حمیرا مشیرزاده؛ فریبا علی کرمی

دوره 13، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 117-156

چکیده
  دوستی از مفاهیمی است که با نقد جریان مسلط در عرصه روابط ­بین­الملل، تقویت رویکردهای هنجاری و نیز نگاه جامعه انگارانه به روابط میان دولت ها مطرح شده و می­تواند با ظهور آنچه در سال­های اخیر «چرخش ...  بیشتر
سنجش دعوی « امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی»
سنجش دعوی « امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی»

یداله هنری لطیف پور

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 205-237

چکیده
  فهم سرشت «عرفان» به عنوان بخش مهمی از میراث فکری ایران و ارزیابی رابطه آن با «اندیشه سیاسی» و تبیین و ایضاحِ قابلیت آن در تأسیس اندیشه سیاسیِ هنجاری هدف اصلی این مقاله است. برخلاف رویکردهایی ...  بیشتر
نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی
(مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)
نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی (مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)

منصور میراحمدی

دوره هفتم، شماره 1 ، اسفند 1390

چکیده
  فهم اندیشه ها و افکار سیاسی مسلمانان صدر اسلام از سویی در گرو مطالعه و بررسی رویدادهای سیاسی اجتماعی این دوران بوده ، از سویی دیگر، نیازمند فهم برداشت آنان از آموزه های مکنون در قرآن و سنت است. از این رو، ...  بیشتر
تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر
تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر
دوره سوم، شماره1 ، اسفند 1386

چکیده
  روش‌شناسی اندیشه سیاسی اسکینر دارای دو وجه سلبی و ایجابی است: وجه سلبی آن مشتمل بر نقد دو روش‌شناسی قرائت متنی و زمینه‌ای است که حاصل آن تبیین اشکالات و ابهامات هر دو و در نهایت اثبات عدم کفایت آنها در ...  بیشتر
رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و
«صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی
رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و «صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی
دوره اول، شماره 4 ، آذر 1385

چکیده
  در این مقاله کوشش خواهد شد با کاوش در اندیشه‌های 6 اندیشمند، رابطه چند مفهوم پایه‌ای در عرصه اندیشه سیاسی و نظریه بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. کوشش ما بر این است دریابیم آیا برداشت خاص اندیشمندان ...  بیشتر