مقاله پژوهشی
بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران
بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

حمیدرضا محمدی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف‌زاده

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 7-40

چکیده
  نظریه منازعه تمدن­ها از جمله نظریات حوزه سیاست بین­الملل است که مورد توجه بسیار پژوهش‌گران و کارگزاران سیاسی در سطح جهانی قرار گرفته است. در این پژوهش، بازتاب نظریه منازعه تمدن­ها در میان گروه­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران
تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 41-70

چکیده
  یک مشکل اساسی در فرآیند دموکراتیزاسیون حضور کم‌رنگ برابری جنسیتی در سطح رهبری سیاسی و در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سطح جهان است. امروزه، نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری سراسر دنیا به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست و حقیقت؛ یک خوانش آگونیستی: بازخوانی کُنش سیاسی امام علی(ع) از قتل عثمان تا جنگ جمل
سیاست و حقیقت؛ یک خوانش آگونیستی: بازخوانی کُنش سیاسی امام علی(ع) از قتل عثمان تا جنگ جمل

امیر راقب؛ احسان کیانی؛ سید مجید حسینی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 71-96

چکیده
        منطق کُنش سیاسی امیرالمؤمنین(ع) در طول حیات سیاسی ایشان در مواجهه با مسائل روزگار خود چه بوده است؟ بر اساس چه سامانهی مفهومیتحلیلی، میتوان کنش سیاسی امام علی(ع) را - به عنوان یک کنش‌گر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی
بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ مهسا بهمنی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 97-124

چکیده
  استفاده از اصول، مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در فعالیت ها و رقابت های سیاسی یکی از کارکردهای نوین و جذاب بازاریابی می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیرگذاری ارتباطات یکپارچه بازاریابی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل فرم و محتوای اندیشۀ روحانیون معاصر درخصوص نسبت دین و سیاست
 با تأکید بر نظریۀ زیمل
تحلیل فرم و محتوای اندیشۀ روحانیون معاصر درخصوص نسبت دین و سیاست با تأکید بر نظریۀ زیمل

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 125-152

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشۀروحانیون معاصر در خصوص نسبت دین و دولت طی سال­های1340 تا 1357 نوشته شده است. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی» و استمداد از نظریۀ «چرخش دیالکتیک فرم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی
امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

احمد نقیب زاده؛ بهزاد عطارزاده

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 153-204

چکیده
  در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می‌تواند مبنای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صورت بندی گفتمانی خطبه216 نهج البلاغه
(بازتولید نظریه بقا و زوال حاکمیت از منظر علی(ع))
صورت بندی گفتمانی خطبه216 نهج البلاغه (بازتولید نظریه بقا و زوال حاکمیت از منظر علی(ع))

علی محمد ولوی ولوی؛ هانیه بیک

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1395، صفحه 205-237

چکیده
  خطبه 216 نهج­البلاغه سهم قابل توجهی در تبیین رابطه حکومت و مردم در اندیشه­­ی ­سیاسی علی(ع) دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و بهره­گیری از روش تحلیل گفتمان، به صورت­بندی گفتمانی این خطبه در شش ...  بیشتر