مقاله پژوهشی
واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه
واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 7-36

چکیده
  حقوق فردی یکی از مهم‌ترین مباحث در اندیشۀ سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام‌های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی
سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 37-72

چکیده
  شعر فارسی یکی از حوزه­ های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه­ های سیاسی در آن بازتاب یافته­ اند. یکی از چهره­ های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به نظم آوردن آموزه‌های سیاسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندیشه دولت گرایی و ضددولت گرایی در عصر مشروطه؛ بازخوانی سه اندیشه
اندیشه دولت گرایی و ضددولت گرایی در عصر مشروطه؛ بازخوانی سه اندیشه

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 73-102

چکیده
  انقلاب مشروطه طلیعه آغاز تجدد و برآمدن صورتی از دولت مشروطه است که با گذار از مبانی معرفتی-سیاسی رژیم قدیم و سنت قدمایی ممکن شد. آنچه در این رخداد غیر قابل انکار است جدال بر سر مبانی دولت جدید، له و علیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران
گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران

غلامرضا محمدی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ ابوالقاسم طاهری؛ افسانه ادریسی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 103-134

چکیده
  در این مقاله به گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران پرداخته شده است. هدف تحقیق شناسایی تنوع مطالعات مرتبط با توسعه سیاسی ایران، روش آن مرور نظام‌مند و جامعه آماری آن تمام کتاب‌های مرتبط با توسعه سیاسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی بر سیاست‌گذاری آموزشی در علوم سیاسی با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی‌های برنامه درسی دانشجویان
تأملی بر سیاست‌گذاری آموزشی در علوم سیاسی با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی‌های برنامه درسی دانشجویان

احمد ملکی پور؛ محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حسام بشرویه نژاد کریمی؛ صادق زیبا کلام

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 135-156

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تأملی بر سیاست‌گذاری آموزشی در علوم سیاسی با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی‌های برنامه درسی دانشجویان رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان
مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ بر مبنای آرای داریوش شایگان

میثم نظری؛ حبیب اله فاضلی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 157-183

چکیده
  داریوش شایگان، در کنار اندیشمندانی چون سید احمد فردید، جلال آل احمد و علی شریعتی، از برجسته­ترین اندیشمندان پنج دهۀ اخیر ایران محسوب می­شود. از مباحث کانونی و محوری در آثار این اندیشمندان، پرداختن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفسیر زمینه های معرفت شناختیِ فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تأکید بر دستگاه فلسفی ویتگنشتاین متأخر
تفسیر زمینه های معرفت شناختیِ فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تأکید بر دستگاه فلسفی ویتگنشتاین متأخر

مختار نوری؛ فرزاد آذرکمند

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1397، صفحه 185-215

چکیده
  اجتماع­گرایی از مهم­ترین مکاتب فکری در اندیشه سیاسی معاصراست که از حیث فلسفی دارای ریشه­های متفاوتی است.به گونه­ای که برخی محققان، اجتماع­گرایان را«نوارسطویی» و عده­ای نیز آنان را «نوهگلی» ...  بیشتر