امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی
1. امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

احمد نقیب زاده؛ بهزاد عطارزاده

دوره 11، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 153-204

چکیده
  در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می‌تواند مبنای ...  بیشتر
«زبان و مقبولیت ایدئولوژی های سیاسی» در نظریه پل دومان
2. «زبان و مقبولیت ایدئولوژی های سیاسی» در نظریه پل دومان

وحیده احمدی؛ عبدالله کریم زاده

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 7-34

چکیده
  یکی از اهداف شالوده شکنی، براندازی و ایجاد تشکیک در مفاهیم پایه‏ای ایدئولوژی های سیاسی است چرا که زیربنای ایدئولوژیهای سیاسی، معانی برساخته‏ای تصور می‏شود که عوامل زبانی، محیطی و تاریخی موجب شده‏اند ...  بیشتر
گفتمان حکومتی در گلستان سعدی
3. گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 7-41

چکیده
  این پژوهش تلاشی است در جهت تبیین قدرت‌های اجتماعی در یک متن گفتمان‌مدار ادبی به نام گلستان. در این تبیین عوامل قدرت و ایدئولوژی در اجتماع قرن هفتم نقش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایفا ...  بیشتر
بررسی انتقادی و روش شناختی نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوُی ژیژک
4. بررسی انتقادی و روش شناختی نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوُی ژیژک

ایوب کریمی

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوی ژیژک به عنوان یکی از نظریه های عمده در حوزه ایدئولوژی اشتراکاتی با نظریه گفتمان ارنستو لاکلاو و چانتال موفه دارد اما در عین حال، ژیژک بر پیامدهای سیاسی رادیکال نظریه خود که ...  بیشتر
چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران
5. چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران

ابراهیم آقامحمدی

دوره ششم، َشماره 4 ، پاییز 1390

چکیده
  تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و بعضا متعارض قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل ...  بیشتر
بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه
6. بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه
دوره چهارم، شماره 4 ، پاییز 1388

چکیده
  با این مفروضه که بسیج سیاسی مهم‌ترین رکن انقلاب است، مقالة حاضر به دنبال یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش است که ابعاد و مختصات بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه چگونه است؟ ...  بیشتر
بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
7. بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی
دوره سوم، شماره1 ، زمستان 1386

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دکتر علی شریعتی «ایدئولوژیک کردن دین» است که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و به‌حرکت درآوردن توده‌های ایران داشت. این اندیشه ایدئولوژیک در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ...  بیشتر