مقاله پژوهشی
نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد:    از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی
نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد: از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی

طاهره ابراهیمی فر؛ میرسعید هدایتی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 7-40

چکیده
  رابطه بین چین و شورای همکاری خلیج فارس جزء مهمی از مجموعه روابط بین چین و خلیج فارس تلقی می‌گردد. چین یکی از قدرت‌هایی است که موقعیت آن با سرعتی شگفت‌انگیز در سیاست بین‌الملل ارتقا می‌یابد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختار معنایی نواصولگرایان و سیاست خارجی ج.ا.ا
(1384-1392)
ساختار معنایی نواصولگرایان و سیاست خارجی ج.ا.ا (1384-1392)

غلامرضا حداد

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 41-112

چکیده
  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که تا روی کار آمدن دولت نهم روندی رو به اعتدال را می پیمود در خلال سال های 84-92 که با به قدرت رسیدن جریانی سیاسی موسوم به نواصولگرایان در ساختار سیاسی مقارن بود بازگشتی به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرهنگ و رویه سازگاری جویی در سیاست خارجی ج.ا. ایران
مقایسه ی متن پژوهانه از دوره های جنگ و اصلاحات
فرهنگ و رویه سازگاری جویی در سیاست خارجی ج.ا. ایران مقایسه ی متن پژوهانه از دوره های جنگ و اصلاحات

سید احمد فاطمی نژاد

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 113-138

چکیده
  هدف این مقاله بررسی جایگاه فرهنگ در رویه سازگاری جویی ج. ا. ایران طی دوره های جنگ و اصلاحات می باشد. برای دستیابی به این هدف، نوعی رویکرد ترکیبی در پیش گرفته می شود؛ یعنی دو مفهوم انسان گرایانه  و انسان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چند متغیره
احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چند متغیره

حمیرا مشیرزاده

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 139-171

چکیده
  تحلیل سیاست خارجی یکی از حوزه‌های مهم در مطالعات بین‌المللی است که نه تنها در ایران بلکه در کل به نسبت سایر حوزه‌های روابط بین‌الملل کمتر مورد توجه قرار داشته است. در عین حال، این حوزه در دهه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست گذاری اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌های بین‌المللی ایران
سیاست گذاری اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌های بین‌المللی ایران

عباس مصلی نژاد

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 171-200

چکیده
  اقتصاد سیاسی نفت در عرصه بین‌المللی تحت‌تاثیر مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی و راهبردی قرار دارد و کشورهایی همانند ایران، همواره  بدلیل برخورداری از این منابع طبیعی، تابع این قاعده  بوده اند.  در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اسلام گرایی، پراگماتیسم و کنش سیاسی در مصر پساانقلابی
سال های 2014- 2011 م
اسلام گرایی، پراگماتیسم و کنش سیاسی در مصر پساانقلابی سال های 2014- 2011 م

علی اشرف نظری؛ محمد صیادی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 201-234

چکیده
  خیزش­های مردمی سال 2011م در جهان عرب، اگر چه از تونس آغاز شد اما در مصر بیشترین تأثیرها را گذاشت. این مسأله از یک سو به اهمیت این کشور در جهان عرب و خارمیانه باز می­گردد و از سوی دیگر، ناشی از شکاف­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استراتژی جنگ و رفتار سیاست خارجی:
در آمدی بر تبیین فرایند و فرجام جنگ ایران و عراق
استراتژی جنگ و رفتار سیاست خارجی: در آمدی بر تبیین فرایند و فرجام جنگ ایران و عراق

ایرج همتی؛ ابوالفضل دلاوری

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 235-265

چکیده
  استراتژی ایران در جنگ، به ویژه پس از آزادسازی خرمشهر، ظاهراً اقدامات جنگی را تا جایی تجویز می کرد که مکمل و مددکار یک دیپلماسی موثر برای پایان بخشیدن پیروزمندانه به جنگ باشد. در عمل اما روند مواضع و اقدامات ...  بیشتر