مقاله پژوهشی
فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول
فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 7-36

چکیده
  نگارندگان با بررسی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان دوره‌ی رضاشاه در ظهور و سقوط وی، در این مقاله، به این دستاورد نظری رسیدند که مؤلفه‌های مبتنی بر دو سطح مشروعیت‌بخشی به نظام و شرکت در فرآیندهای سیاست‌گذاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ 
(بازخوانی رابطه دولت و  جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)
ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 37-62

چکیده
  جامعه ایرانی تا پیش از تأسیس سلسله پهلوی به اجتماعات و نهادهایی اتکا داشت که از درجات قابل توجهی از استقلال در برابر دولت برخوردار بودند؛ در این میان علمای شیعه به واسطه استقلال اقتصادی از دولت و در اختیار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی تحول خواهی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و دکتر علی شریعتی
بررسی تطبیقی تحول خواهی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و دکتر علی شریعتی

مسعود غفاری؛ محمد رادمرد

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 63-93

چکیده
  پژوهش حاضر در راستای واکاوی اندیشه روشنفکری در جریان دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به مقایسه تحول‌خواهی در اندیشه میرزاملکم‌خان و علی شریعتی می‌پردازد. مسئله پژوهش حاضر این است که چه تفاوتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی
ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

مریم السادات غیاثیان؛ طاهره ذاکری

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 95-122

چکیده
  یکی از راهبردهای ادب در سخنرانی­های سیاسی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل است.  تأثیر عامل قدرت در نظریه­های زبان­شناسی ادب همواره مورد تأکید بوده است، اما شیوه­ی این تأثیر در همه­ی بافت­ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان 
(بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)
عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)

حاکم قاسمی؛ فاطمه معالی

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 124-156

چکیده
  تعداد نمایندگان زن در نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران همواره محدود وانگشت شمار بوده اند. این در حالیست که برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد.  لذا سوال این است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت
(الگویابی روابط بین دولت و جامعه)
ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)

عبدالعلی قوام؛ مهدی مالمیر

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 157-197

چکیده
  وجود نظریه­های منفرد و متعدد در خصوص روابط بین دولت و جامعه علی­رغم داشتن نقاط مثبت، دچار نوعی تقلیل­گرایی نظری و روشی هستند که مانع از ایجاد یک چارچوب تحلیلی مناسب جهت انجام مطالعات چندبعدی و چندسطحی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران 
«انتخابات 1388»
جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران «انتخابات 1388»

امیر نیاکوئی

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1393، صفحه 199-230

چکیده
  ریشه های شکل گیری منازعات سیاسی از مباحث پراهمیت در حوزه جامعه شناسی سیاسی می باشد و محققان مختلف، عوامل متعددی را در شکل گیری این منازعات مورد توجه قرار داده اند. این مقاله به دنبال آن است که با بهره گیری ...  بیشتر