مقاله پژوهشی
برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا
برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 7-38

چکیده
  هدف اصلی این مقاله آن است تا با واکاوی دو دیدگاه مسلط سیاسی یا حقوقی در باب ماهیت برجام و ترکیب آن با عوامل تاثیرگذار در سطح منطقه ای و بین المللی دلایل چالش برانگیز بودن این توافق را نشان دهد. دو خوانش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛
مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده
ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ سمیه بهرامی

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 39-68

چکیده
  جوامع مختلف دیاسپورا در سطح بین‏المللی به شیوه‏های مختلفی همچون فعال و غیرفعال، سازنده و مخرب بر مسایل وطن‏شان، کشورهای میزیان و جهان تأثیرگذار هستند. تأثیرات جوامع دیاسپوریک بر سیاست خارجی کشورها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت
دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی؛ مصطفی مرادی سیف آباد

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 69-104

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت دموکراسی بر نحوه اختصاص درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت می‌پردازد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای تخمین مدل طی دوره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم «جامعة بین‌المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی
مفهوم «جامعة بین‌المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی

روح اله طالبی آرانی

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 105-136

چکیده
  از زمانِ آغاز نظریه‌پردازی درباره روابط بین‌الملل به مثابة یک رشته دانشگاهی، مهمترین بحث هستی‌شناختی در نظریه‌ روابط بین‌الملل همانا نحوة استدلال‌پردازی دانش‌پژوهان درزمینة عرصه دانش‌پژوهیِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه
بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ زهرا ضرونی

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 137-164

چکیده
   به‌طورکلی درباره‌ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال‌توسعه، در دوره‌ی 2013-1980 با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعارض سیاستهای رشد و بازتوزیع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
تعارض سیاستهای رشد و بازتوزیع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

عبدالحمید معرفی محمدی

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 165-202

چکیده
  در این مقاله الگویی جدید برای اقتصاد سیاسی ایران ارایه می شود.به دلیل وجود نهادهای مدرن و سنتی در ایران ،رابطه اقتصاد و سیاست در ایران بویژه بعد از انقلاب ،به حدی از پیچیدگی رسیده است که صرفا با الگوهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی
تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی

دوره 12، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 203-234

چکیده
  در سال‌های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع ...  بیشتر