کلیدواژه‌ها = هویت
خوانش پسااستعماری هویت در اندیشه محمد مصدق؛ با تأکید بر روش واسازی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.494

سید مصطفی طاهرزاده کوزانی؛ هادی نوری؛ رضا علیزاده


اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب مشروطه

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 153-194

10.22034/ipsa.2022.464

مامند قادری؛ مسعود غفاری؛ شهروز شریعتی


هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


ایران فرهنگی در اندیشه‌های داریوش شایگان

دوره پنجم، شماره 4، آذر 1389

محمد تقی قزلسفلی؛ سکینه معاش ثانی