اولویت ها و موضوع های پیشنهادی برای تدوین مقاله علمی- پژوهشی

 

به نام خدا

فراخوان مقاله

اولویت ها و موضوع های پیشنهادی برای تدوین مقاله علمی- پژوهشی

 

فرهیخته‌ گرامی

با سلام و احترام

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقالههای وزین خود به این فصلنامه دعوت به عمل می آورد. پژوهشنامه علوم سیاسی پذیرای نوشتارهای استوار بر «اصالت»، «نوآوری و تولید دانش»، «ارتقاء دانش سیاست به‌ویژه دانش و بینش بومی»و با «رویکرد حلّ مسائل موجود ایران» است.

از این‌روی، ضمن استقبال از ایدههای نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله در پژوهشنامه علوم سیاسی، به شرح زیر اعلام می‌شود:

-       آینده پژوهی ایران پسا انتخابات 1400 در نسبت با نیروها، تشکل ها و جریانات سیاسی

-       آینده پژوهی و نیاز سنجی گفتمانی در ایران

-       آینده پژوهی جنبش های سیاسی- اجتماعی  در ایران

-       آینده پژوهی و بایسته های سیاسیایران توسعه یافته در 1420

-       آسیب شناسی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

-       آسیب شناسی سیاسی دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری توسعه اقتصادی مناطق مرزی در ایران

-       آسیب شناسی سیاستگذاری جمهوری اسلامی در ساماندهی کولبران و بدوکی ها در ایران

-       آسیب شناسی پدیده بی تفاوتی سیاسی در ایران کنونی

-       آسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن؛ راهکارهای همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز

-       آسیب شناسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی

-       آسیب شناسی سیاسی تعدّد مراکز تصمیم گیری و مشکل پاسخگویی در ج. ا. ایران؛ بررسی موردی کرونا

-       آسیب شناسی نقش مسئولین محلی (استانداران و فرمانداران) در اجرای سیاست های دولت در جمهوری اسلامی ایران

-       آسیب شناسی سیاست های کلی نظام در حوزه انسجام اجتماعی و همبستگی ملی

-       ارزیابی و دورنمای هیدروپولیتیک ایران؛  چشم اندازها و پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیمی در ایران

-       ارزیابی دلایل نهضت سند نویسی های راهبردی و عدم توفیق ان در ایران

-       بررسی نوسانات سیاست های حوزه سلامت در ایام گسترش بیماری کرونا  و پیامدهای آن بر جامعه ایران

-       بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد شرایط بازگشت مهاجران به وطن

-       بررسی دلایل و زمینه های سیاسی، اجتماعی مخالفت بخش هایی از جامعه سیاسی ایران با قرارداد 25 ساله ایران و چین

-       بررسی دلایل سیاسی- اجتماعی مقاومت اجتماعی در برابر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران (بین سال های 1384-1400)

-       بررسی دلایل و زمینه های نوسانات مواضع نیروهای سیاسی در قبال برجام

-       آسیب شناسی سویه های رفتار انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری بهار 1400

-       تکاپوها، وضعیت سنجی و آینده نگاری کارکردهای طبقه متوسط سنتی و جدید در تحولات سیاسی ایران

-       تهدیدات سیاسی امنیتی در مناطق مرزی شرق کشور در چارچوب افتتاح سد کمال خان در افغانستان

-       جریان شناسی کنشگران صلح و مصالحه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

-       جریان شناسی  و بررسی تعاملات و تقابلات مطبوعات سیاسی مکتوب، شبکه های اجتماعی و ماهواره ایداخل و خارج کشوردر موضوعات مهم

-       چشم انداز ابر چالش های سیاسی در ایران

-       چشم انداز تعاملات قوا در جمهوری اسلامی ایران

-       خود تحریمی ها و تأثیر آن بر وضعیت توسعه سیاسی در ایران

-       دلایل شکست سند چشم انداز 20 ساله در ایران؛ درس هایی برای آینده

-       مطالعات تطبیقی (بررسی هریک از محورهای اعلامی بصورت مقایسه ای با دیگر کشورها با هدف آگاهی، ارائه چشم انداز و پیشنهادات راهبردی)

-       وضعیت سنجی وزن و تأثیر آراء مردم بر سرنوشت خویش در جمهوری اسلامی ایران

-       وضعیت سنجی کمّی و کیفی شکاف های دولت و ملت در ایران و راهکارهای ترمیم آن

-       وضعیت سنجی تأثیرگذاری سیاستگذاری های محرومیت زدایی در جمهوری اسلامی

-       وضعیت سنجی و آسیب شناسی سیاسی نیروها، اقشار و طبقات اجتماعی در ایران کنونی

-       وضعیت سنجی و آسیب شناسی رشته علوم سیاسی ایران در دوران کرونا

-       وضعیت سنجی، بررسی تطبیقی و آسیب شناسی سیاسی بازارهای مالی(بورس) در ایران کنونی

-       وضعیت سنجی نسبت توسعه سیاسی و فساد در ایران

-       وضعیت سنجی کیفیت حکمرانی در ایران( پیشران ها، بازدارنده ها و چشم اندازها)

 

با سپاس

دبیرخانه پژوهشنامه علوم سیاسی