آغاز به کار صفحه ویکی پدیای پژوهشنامه علوم سیاسی

صفحه ویکی پدیای پژوهشنامه علوم سیاسی توسط آقای دکتر مهرداد خرم نصر دانش آموخته دکری علوم سیاسی راه اندازی شد.

برای دسترسی به این صفحه به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C