استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیة استانی می‌تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری‌های قومی و قبیله‌ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش‌های اجتماعی، بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های مردم و افزایش هزینه‌های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک‌مرحله‌ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می‌توان حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه‌های انتخابیة استانی را برای انتخاب فهرست‌ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی‌ها بین فهرست‌ها در حوزه‌های انتخابیه استانی پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provincialization of the Islamic Consultative Assembly Elections

چکیده [English]

Both the elections of the Assembly for approving the Iranian Constitution and the Assembly of Experts were held provincially. This article argues that holding the parliamentary elections in Iran provincially would result on the one hand in several advantages including, improvement of the role of Local Councils, expansion of party culture, decrease of ethnic and tribal conflicts, and better implementation of tasks of the members of the Parliament. On the other, it would have some shortcomings and deficiencies such as decrease of people\'s participation, increase of social tensions and gaps, increase of electoral expenses and ignoring people\'s demands. In order to have these advantages and reduce the shortcomings, this article proposes a two-round, mixed electoral system. According to this proposed system, elections are based on selecting of individual candidates for each electoral district and choosing of electoral lists. This article also proposes a majoritarian system for each electoral district and a proportional system for each provincial level to distribute different seats among various party lists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • electoral system
  • provincialization of elections
  • Iranian parliament