عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس؛ مطالعة موردی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشارکت در انتخابات و رأی دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب می‌شود. این سؤال که علل و انگیزه‌های شهروندان برای مشارکت در انتخابات چیست، از مهم‌ترین موضوعات مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی است. در مقالة حاضر بر اساس پیمایشی که در سطح تهران صورت گرفت، تأثیر برخی از مهم‌ترین «منابع اجتماعی» و «عوامل انگیزشی» بر مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در جمعیت مورد مطالعه در تهران، انگیزه‌هایی چون تقویت انسجام ملی، پیروی از مقام رهبری، حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و احساس تکلیف شرعی، رابطة معناداری با مشارکت انتخاباتی دارند. به عبارت دیگر، پاسخ‌دهندگانی که در بیشتر انتخابات رأی داده‌اند، انگیزه‌های مذکور را مهم‌ترین دلایل شرکت ذکر کرده‌اند.
از میان منابع اجتماعی مورد بررسی، «پایبندی به انجام تکالیف شرعی»، «اعتماد سیاسی»، «علاقمندی به سیاست»، «مهارت‌های مشارکتی» و «احساس اثربخشی سیاسی» همبستگی معناداری با مشارکت انتخاباتی نشان می‌دهند. «منابعی» که در مضمون جامعه ایران، برخلاف بیشتر جوامع دیگر همبستگی معناداری با مشارکت در انتخابات نشان ندادند، تحصیلات و درآمد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Factors Affecting Voting Behavior of People Residing in Tehran

چکیده [English]

Voting is one of the most important modes of citizen participation in politics. The study of voting behavior including motivations of people to participate in elections, constitute an essential field of inquiry in political sociology. This article is based on a survey of peopled residing in Tehran and is designed to measure the impact of a number of \"social resources\" and \"motivations\" deemed important in encouraging people to vote in elections. The motivations which are strongly correlated with regular participation at the polls include \"strengthening national solidarity,\" \"following the supreme leader,\" supporting the Islamic Republic,\" and \"religious duty.\" In other words, those respondents who indicated a strong propensity to participate in all kinds of elections rated these items higher in their list of issues that motivate them to participate in elections. In line with patterns observed in other countries, \"religiosity\", \"political trust\", \"political efficacy\", and \"interest in politics\" are significantly correlated with voting participation. Income and education are social resources that, in contrast to most other countries, did not show any significant relationship with voting participation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voting
  • voting behavior
  • Elections
  • political participation
  • Islamic Republic of Iran