مطالعة سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت (1376-1358)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنبش‌های اجتماعی از موضوعات مبتلابه و اثرگذار در ساحت سیاسی ـ اجتماعی جوامع هستند؛ ازاین‌رو مطالعة آنها همیشه مورد توجه بوده است. جنبش دانشجویی نیز به دلیل حساسیت‌های خاص خود از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار بوده است. مقالة حاضر بر آن است تا ضمن ارائه مقدمه‌ای نظری در خصوص جنبش‌های جدید اجتماعی و به طور خاص جنبش دانشجویی، به مبانی فکری و عملکرد دفتر تحکیم وحدت از آغاز شکل‌گیری تا روی کار آمدن دولت اصلاحات بپردازد. این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که انجمن‌های اسلامی دانشجویان با محوریت دفتر تحکیم وحدت، دست‌کم در دو دهة نخست پیروزی انقلاب اسلامی، فراگیرترین تشکّل دانشجویی در ایران و منشأ تأثیرات مهم سیاسی ـ اجتماعی بود‌ه‌اند که به عنوان نمونه می‌توان از تسخیر سفارت امریکا، انقلاب فرهنگی و تلاش در جهت پیروزی حجت‌الاسلام و المسلمین خاتمی در دوم خرداد 1376 نام برد. این مقاله می‌کوشد تا روند تغییر در دفتر تحکیم وحدت را در دورة زمانی یادشده مورد بررسی قرار دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مطالعة سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت (1376-1358)

چکیده [English]

جنبش‌های اجتماعی از موضوعات مبتلابه و اثرگذار در ساحت سیاسی ـ اجتماعی جوامع هستند؛ ازاین‌رو مطالعة آنها همیشه مورد توجه بوده است. جنبش دانشجویی نیز به دلیل حساسیت‌های خاص خود از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار بوده است. مقالة حاضر بر آن است تا ضمن ارائه مقدمه‌ای نظری در خصوص جنبش‌های جدید اجتماعی و به طور خاص جنبش دانشجویی، به مبانی فکری و عملکرد دفتر تحکیم وحدت از آغاز شکل‌گیری تا روی کار آمدن دولت اصلاحات بپردازد. این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که انجمن‌های اسلامی دانشجویان با محوریت دفتر تحکیم وحدت، دست‌کم در دو دهة نخست پیروزی انقلاب اسلامی، فراگیرترین تشکّل دانشجویی در ایران و منشأ تأثیرات مهم سیاسی ـ اجتماعی بود‌ه‌اند که به عنوان نمونه می‌توان از تسخیر سفارت امریکا، انقلاب فرهنگی و تلاش در جهت پیروزی حجت‌الاسلام و المسلمین خاتمی در دوم خرداد 1376 نام برد. این مقاله می‌کوشد تا روند تغییر در دفتر تحکیم وحدت را در دورة زمانی یادشده مورد بررسی قرار

کلیدواژه‌ها [English]

  • انقلاب اسلامی
  • جنبش دانشجویی
  • اتحادیة انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)
  • جناح چپ سنتی
  • جبهة اصلاحات