اجماع ارتدوکس: آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دکتر محمدرضا تاجیک
چکیده
اکنون دیری است که از شکل‌گیری پروژه‌ای انباشتی و جمعی برای تولید دانشی فراگیر و جهان‌شمول به نام علوم اجتماعی و اعمال قدرت از رهگذر آن می‌گذرد. علوم اجتماعی آن‌گونه که در دامان نظام‌های دانش کلان و مسلط پرورش یافتند، اشکالی از اندیشه و فرهنگ را تجسم بخشیدند که به تعبیر دلوز و گاتاری، به‌نحوی خشونت‌آمیز، دانش‌های «اقلیت»، یا به بیان فوکو، «دانش‌های تحت انقیاد» را قلمروزدایی کرده‌اند، و اندیشۀ غیرغربی را مستمرا از شکل‌دهی به دانش محلی خود در این عرصه (علوم اجتماعی) محروم کرده‌اند. اما اکنون زمان شورش دانش‌های تحت انقیاد فرارسیده است. شاید امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تاملی اندیشمندانه بر این گفتۀ فوکو باشیم که: طرح احیاء بنیادین دانش‌های تحت انقیاد، به علنی شدن پیوند پنهان میان دانش و قدرت کمک می‌کند؛ پیوندی که «از طریق آن، یک جامعه دانش خود را منتقل و حیات آن را تحت نقاب دانش تضمین می‌کند». و بر این گفتۀ دلوز تاکید ورزیم که: «بازقلمروسازی» دانش‌های اقلیت را به‌عنوان «تقویت‌کنندۀ دستگاه انقلابی آینده» مسلم می‌گیرد».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orthodox Consensus: A Pathological Survey of Social Science in Today’s Iran

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Tajik
چکیده [English]

By: Mohammadreza Tajik (PhD)

Abstract:
It has been long since the formation of a cumulative and collective project in the production of an inclusive and universal knowledge called social science and the application of power through it. Social science, as developed within the large and dominant systems, has visualized forms of thought and culture that have deterritorialized the “minority” sciences, as Deleuze and Guattari named, or the “subjection” sciences, as Foucault called and deprived continuously the non-western thought from forming its local knowledge in such arena (social science). But it is now the time for the uprising of under subjection sciences. Perhaps a thoughtful reflection on Foucault’s doctrine is needed today more than any other time, saying: Fundamental bringing up of under subjection sciences would contribute to reveal the secret link between knowledge and power; a link “through which a society conveys its knowledge and guarantees its survival behind the veil of knowledge” and Deleuze statement may be emphasized that: “reterritorialization” of minority sciences would definitely act as the “encouragement of a future revolutionary system”

کلیدواژه‌ها [English]

  • orthodox consensus
  • social science
  • dominant knowledge
  • local knowledge