مطالعات اطلاعاتی: هستی‌شناسی مستقل، روش‌شناسی وابسته و نظریه‌پردازی ضعیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نگاه پرسشگرانه و پژوهشی به سازمانهای اطلاعاتی در فضای دانشگاهی ایران و اکثر کشورهای جهان با نوعی خودداری و عدم تمایل همراه بوده و هست. این مقاله تلاش ‌‌‌‌می‌کند ضمن تعریف مطالعات اطلاعاتی و بررسی وضعیت هستی شناسی و روش شناسی آن، جایگاه آن به عنوان یک زمینه مطالعاتی دانشگاهی را مشخص کند و تاحدودی ضرورت پرداختن به مطالعات اطلاعاتی در عرصه دانشگاهی را بازبنماید. پرسش اصلی این مقاله آن است که «مطالعات اطلاعاتی چیست؟ و درمیان رشته های دانشگاهی چه جایگاهی دارد؟». نویسنده با توجه به ویژگیهای مطالعات اطلاعاتی، ضمن آنکه معتقد به هستی شناسی مستقلی برای این حوزه مطالعاتی است، آن را زیررشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل معرفی ‌‌‌‌می‌کند و مطالعات اطلاعاتی را «حلقه مفقوده شناخت سیاسی و بین‌المللی» ‌‌‌‌می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligence Studies: Independent Ontology, Dependent Methodology and Poor Theorizing

نویسنده [English]

  • Mahdy mirmohamady
چکیده [English]

There has been always some unwillingness and refusal in the academic community of Iran and most other countries with respect to issues related to intelligence organizations. Defining the intelligence studies and studying its ontological and methodological status, this article seeks to identify its status as an academic field of study and emphasize the necessity of the intelligence studies in academic arena. The Main question of the article is: “What is the Intelligence Studies and where is its place among other Academic fields of studies? Considering characteristics of intelligence studies, the author believes in an independent ontology for this field of studies and argues that these studies may be said to be a subfield of political science and international relations. He also calls intelligence studies as a necessary, though unattended, factor in political and international understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence Studies
  • Political Science
  • International Relations
  • ontology
  • Methodology
  • Theorizing
  • Intelligence Research