بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل‌گران در بررسی ریشه‌ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می‌کنند. اولین و مهم‌ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخص¬های مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه¬ ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکت¬ها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار‌ویژه رفاهی برای طبقات آسیب‌پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی‌ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه‌هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تأثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The 2007-2009 Economic Crisis and Weakening of the Function of Welfare State in the United States of America

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Shirkhani
  • Fariborz Arghavani Pirsalami
  • Zakieh Yazdanshenas
چکیده [English]

By beginning of the financial crisis in the U.S economy, many analysts, in their survey to find the roots and causes, point to different aspects such as state intervention or the lack of its timely presence in economic sphere. The first and most critical impact of such depression on domestic area was the fall of financial indexes and reduced public welfare. Focusing on the US depression in the scope of its internal structures, this article argues that it has led to the weakening of the welfare state in the U.S, due to the gap and income deficit and inability of the state in performing its welfare function for the vulnerable classes, resulted from the adoption of some strategies such as tax collection from financial institutes and classes and allocation of supportive financial resources to companies and institutes, along with the intensification of military presence in different regions of the world. To explain our argument, this article first articulate its theoretical framework consisting of imbedded liberalism and neo-liberalism theories in order to better understand the U.S economic dynamics and developments, then in the second section we refer to the roots, causes and also results of the crisis, and finally we investigate its impact on weakening of the U.S welfare state function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The United States of America
  • Financial Crisis
  • Welfare State
  • Economic Liberalism
  • Financial Institutes