سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین‌الملل و ایفای نقش مؤثر در حوزه صلح و امنیت بین‌الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه‌های مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های اتحادیه اروپایی است.
با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می‌گذرد امّا این نهاد 24 مأموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قارّه اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت مأموریت‌های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه‌ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت‌هایی پیش‌روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می‌شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت‌های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Security-Defense Policy of the European Union during 1999-2009

نویسندگان [English]

  • ardeshir sanaie
  • mostafa aziz abadi farahani
چکیده [English]

The European Union developed the Common Security- Defense Policy (CSDP) in 1999 to enhance its position in the field of international system and to play an effective role in the field of international peace and security and subsequently to reinforce the various aspects of European convergence. This institution is known as the military/civilian arm of the common foreign and security policy (CFSP) of the European Union, and nowadays it is one of the most dynamic areas related to European Union’s plans and projects. Although it has passed only a decade since the birth of the Common Security and Defense Policy, this institution has run 24 civil and military missions since 2003 to promote global peace and security in three continents of Europe, Africa and Asia. The key to the success of the Common Security and Defense Policy missions is in developing the culture of planning and conducting joint military and civilian operations. However, EU is encountering limitations preventing it from the development of a comprehensive Common Security and Defense Policy; still, it is expected to overcome some limitations of European security and defense area, having the Lisbon treaty come into force by European countries in December 2009. Therefore, the present paper seeks to explain the Common Security- Defense Policy of EU during 1999-2009.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Peace
  • European Union
  • Common Security- Defense Policy
  • Military and Civilian Missions