جان رالز و عدالت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین¬المللی، اصولی را که از عرف بین¬الملل نشئت گرفته اند و بطور معقولانه¬ای می¬توانند مورد توافق همه دولت¬ها قرار گیرند، بعنوان یک مبنای مشترک و عادلانه مطرح می¬سازد. وی در راستای بررسی سیاست خارجی «دولت¬های لیبرال دموکرات» در عرصه بین¬المللی، رابطه این دولت¬ها با دول دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول مذکور از جانب آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. بدین¬ترتیب، رابطه یک دولت لیبرال¬دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی¬ها و یا با «دولت¬های شریف» می تواند در همه عرصه¬ها و بطور آزادانه و برابر اتّفاق افتد؛ این رابطه با «دولت¬های تحت فشار» تنها در قالب کمک¬های مالی و با «دولت¬های قانون¬شکن» صرفاً به شکل جنگ عادلانه متصوّر است. از نظر رالز، این مفهوم واقعی عدالت در عرصه بین¬المللی خواهد بود؛ مفهومی که امروزه بنیادهای نظری لازم را برای توجیه رفتار مستبدانه و یکّه تازی قدرت¬های جهانی در عرصه بین¬المللی فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

John Rawls and International Justice

نویسندگان [English]

  • Masood Akhavan Kazemi
  • Sara Veici
چکیده [English]

In order to explain the concept of justice and its place in international arena, John Rawls formulates the principles that are arisen from international convention which can be reasonably and unanimously acceptable by all states, as a common and fair base. In examining the foreign policy of liberal democratic states, he measures and evaluates the relations of those states with other states, only with respect to the observance of mentioned principles on behalf of them. Thus, the relations of liberal democratic states with other liberal democracies (the so-called decent states) can happen freely and equally in all areas while those relations with the burdened states on the one hand and the outlaw states on the other are simply imaginable only in forms of economic assistance and just war respectively. In Rawls's viewpoint, this will be real meaning of justice in international arena. This concept today has provided the necessary theoretical foundations to justify the unilateral and arbitrary behavior of world powers in international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Rawls
  • International Relations
  • the Law of Peoples
  • Social Contract
  • International Justice