انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسایل مهم جامعه شناسی سیاسی بررسی رفتار رای دهندگی مردم در انتخابات های مختلف است. برای جامعه شناسان سیاسی، کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در آن حداقل در هر سال یک انتخابات برگزار شده می تواند مورد مطالعاتی بسیار جالبی باشد اما متاسفانه مطالعات کمی انتخابات در ایران در سه دهه گذشته به ندرت یافت می شود. یکی از فواید مطالعات کمی انتخابات این است که می توان با مطالعه روندهای انتخاباتی گذشته به پیش بینی نتایج انتخابات در آینده پرداخت. در این مقاله با تمرکز بر پایگاه‌های اجتماعی در ایران و مفروض دانستن وجود ارتباط میان پایگاه اجتماعی و رفتار رای‌دادن این سوال اصلی مطرح می‌شود که چگونه شناخت پایگاه‌های اجتماعی در ایران در انتخابات نهم ریاست جمهوری، می‌توانست موجبات پیش‌بینی رفتار رای‌دهندگان را برای نامزدهای انتخابات فراهم سازد؟ فرضیه پژوهش آن است که، شناخت پایگاه‌های اجتماعی که بر مبنای درآمد، شغل و تحصیلات در کشور پراکنده هستند می‌توانست، پیش‌بینی رفتار رای‌دهندگان در انتخابات نهم ریاست جمهوری را برای سیاست مداران و نامزدهای انتخاباتی تسهیل نماید. این مقاله با تصدیق این نکته که متغیرهای گوناگونی در نحوه انتخاب نامزدها در انتخابات تاثیر دارند، بر این نکته تاکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در انتخابات 1384 و فضای حاکم بر جامعه در این انتخابات، شناخت پایگاه‌های اجتماعی در آن برهه زمانی، می‌توانست نیازها و خواست‌های هر یک از پایگاه‌ها را به‌گونه‌ای ملموس‌تر نشان دهد و نامزدها با تمرکز بر این خواست‌ها، به پیروزی در انتخابات دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The 9th Presidential Election and Social Bases in Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Hajiyousefi
  • Mahdi Farazi
  • Razieh Keivan Ara
چکیده [English]

One significant issue in the political sociology is to study the voting behaviour of people in different elections. For political sociologists, a country like the Islamic Republic of Iran which holds at least one election each year can be an interesting case study; however, there are unfortunately few quantitative studies conducted on elections in Iran in the last three decades. A main advantage of quantitative studies on elections is that having reviewed the past election procedures, one may forecast the results of elections to be held in future. Concentrating on the social bases in Iran and assuming the existence of a relationship between “social base” and “voting behaviour”, this article seeks to answer the following question: “how could understanding the social bases in Iran during the 9th Presidential election provide the ground for candidates to forecast voters’ behaviour?”. Our main hypothesis is that understanding the social bases which are scattered nationwide based on the income, occupation and education could facilitate forecasting of the behaviour by voters in the 9th Presidential election for policymakers and candidates. Arguing that various variables are affecting the manner of electing candidates in the election, this article emphasizes that considering the economic and social situation of the country in the election of 2005 and the dominant environment of the society, as well as understanding the social bases at that period of time, could show the needs and demands of each social base in a more tangible manner and candidates could win the election by focusing on these demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Iranian 9th Presidential Election
  • Social Bases in Iran
  • political participation
  • Elections
  • Voting Behaviour
  • Quantitative Study