قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     این مقاله ناظر به ساختار ذهنیت سیاسی ایرانیان و تلاش برای بازیابی هویت در دوره مدرن است. اگر اسلام سیاسی را مهم‌ترین پاسخ جمعی برای بازیابی هویت در ایران پس از دهه 30 به شمار آوریم، قرآن چه نقشی در آن بر عهده گرفته است؟ اسلام سیاسی از منظرهای گوناگونی موضوع بررسی واقع شده است؟ این مقاله، از دریچه تلاش روشنفکران برای بازگشت به قرآن، به مطالعه ساختار معنایی اسلام سیاسی همت گماشته است. مطالعه مذکور که حاصل مطالعه‌ای تجربی با روش‌های اولیه آماری است، تصویری از میزان استناد به آیات قرآن در دوره‌های مختلف حیات روشنفکری به دست می‌دهد و آنگاه با توجه به موضوعات محوری مورد توجه این روشنفکران، ساختار معنایی اسلام سیاسی و تطورات آن طی حیات سنت مذکور را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran and political Islam-Based Identity

نویسندگان [English]

  • mohammad javad Kashi
  • Elaheh Sadeghi
چکیده [English]

This paper primarily focuses on the structure of political consciousness of Iranians and the attempt to reconstruct their identity in the modern era. If it is assumed that political Islam has been the dominant collective response to reconstruct their identity in the post 1950s Iran, the main question would be what the role of the actual Text (Quran) is? Political Islam is studied from different perspectives. However, this paper tends to explore the semantic structure of Political Islam from intellectuals’ attempt to return to Quran. As the outcome of an experimental survey with statistical initial methods, the said study will give an image of the number of times the intellectual and political activists have referenced their ideas to the actual verses from Quran in their published literature. The results will then be analyzed, using simple statistical methods, in order to demonstrate a clear overview on the trend of this phenomenon in different periods of intellectualism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political Islam
  • Quran
  • religious intellectualism
  • political consciousness