امر سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

به نظر می‌رسد داشتن توافقی بر سر موضوع سیاست، سمت و سوی فعالیت‌های نظری و عملی هر قوم را سامان می‌بخشد. موضوع سیاست آن‌گاه که جامع و مانع باشد، «امر سیاسی» نامیده می‌شود. امر سیاسی، مولود مشاجرات و نقدهای حدوداً یک‌صدساله اخیر معرفت‌شناسان حوزه علوم سیاسی است. به ویژه آن گاه که پوزیتویسم در اوج اقتدار، هرگونه رقیب معرفتی غیرتجربی و غیراثباتی را در مقام معرفتی «غیرعلمی» و در نتیجه غیراطمینان‌آور و نهایتاً غیرمصرفی، طرد کرد. در این زمان بود که تازه به میدان‌آمدگانِ مدعی علم اثباتیِ سیاست (و سپس از منظری دیگر، فلاسفه سیاسیِ از قافله وامانده) تلاش کردند تا حضور و حیات خود در عرصه معرفت‌شناسی را با پاسخ به رقیب از طریق عَلم کردن «امر سیاسی» به رسمیت بشناسند. در این خصوص، تلاش‌های زیادی انجام شد تا برداشتی متفق‌علیه از امر سیاسی ارائه شود. مقاله حاضر به بررسی این روند می‌پردازد و به نحو ضمنی بیان می‌کند که داشتن برداشتی از امر سیاسی، زمینه‌ساز پیگیری درست و متناسب توسعه سیاسی در میان هر ملتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political

نویسنده [English]

  • Morteza Bahrani
چکیده [English]

It seems that having a consensus regarding the topic of politics organizes the direction of theoretical and practical activities in every society. When the topic of politics is comprehensive, it is called "the political". The political is the product of disputes and critiques of the past century by epistemologists of political science sphere; particularly when positivism in its zenith rejected all its rivals which were non-empirical and non-positivists as "unscientific", consequently non-reliant and ultimately useless. At this moment the rookies of positivist science of politics (and backward political philosophers) tried to prove their presence in the epistemological sphere through propounding "the political". In this regard, many attempts have been done in order to present a consensus interpretation about the political. This article deals with this trend and implicitly expresses that having an interpretation about the political paves the way for correct pursuit of political development in every nation.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Political
  • Political Philosophy
  • Political Science
  • Political Development