زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

در این نوشتار ،اشعار ناسیونالیستی دو شاعر عصر مشروطه ،ملک الشعرای بهار و میرزاده ی عشقی ،از حیث زبان و شیوه ی بیان ،به صورت تطبیقی بررسی و تحلیل می گردد. پس از ذکر مقدماتی پیرامون معرفی پدیده ی ناسیونالیسم و چگونگی ترویج آن در ایران،شرح حال مختصری از زندگی و فعالیت های سیاسی دو شاعر نامبرده ذکر گردیده ،آن گاه اشعار ناسیونالیستی آن ها از جهت "لحن"،"عاطفه و احساس"،"باستان گرایی"،"کاربرد عناصر فرهنگ عامه"،"زبان بلاغی"،"زبان شعری" و...با ذکر مهمترین شواهد شعری به دست آمده ،به شیوه ی توصیفی تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language and Rhetoric in Nationalist Poems of Bahar and Eshghi

نویسنده [English]

  • Maryam asady firoozabadi
چکیده [English]

In this  article, the nationalist poems of two well-known  poets of Iranian Constitution Revolution era namely Malekoshoara Bahar  and Mirzade  Eshghi are exmained and analyzed comparatively. After introducing nationalism as a phenomen and its spreading in Iran, brief biographies of these poets have been mentioned. Then their nationalist poems have been discussed in discrptive-analytical method by mentioning the most important poetic evidence in terms of tone, emotion, ancient-oriented nationalism, elements of folklore, rhetorical language, poetic language and so on.                                                       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalism
  • Malekshoara Bahar
  • Mirzade Eshghi
  • rhetoric