الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله در پی پاسخگویی به این سئوال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به این سئوال ، پس از بررسی مهمترین رهیافت­ها و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب الگوی مدیریت سیاسی امام (ره) می پردازیم و با مطالعه موردیبحران جنگ تحمیلی و سومین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی به مثابه دو بحرانی که اولی کیان نظام اسلامی را تهدید می کرد و دومی بن بست سیاسی فراروی نظام اسلامی ایجاد می کرد، عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام (ره) شامل ترکیبی از دو سبک مدیریت بحران­ها یعنیمدیریت سیستمیک و مدیریت کاریزماتیک را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Management Pattern in Imam Khomeini's Thought

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Basiri
  • Marzieh Tavakolnia
  • Davoud Najafi
چکیده [English]

This article tries to respond this question: What are the main estates of crisis management pattern in Imam Khomeini's thought? In order to respond this question, after examining the most significant approaches and patterns of crisis management, we select the crisis management pattern of Imam Khomeini (PBUH). Then we study the cases of Iran-Iraq war and the third parliamentary election in Iran as two crises. The first crisis threatened the existence of Islamic system and the second could create a political deadlock for Islamic political system. The main elements of Imam Khomeini's crisis management pattern will be discussed in this study, consisting a combination of two styles in crisis management namely systemic management and charismatic management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (PBUH)
  • management pattern
  • systemic management
  • charismatic management
  • political crisis