رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

        این مقاله به بررسی مناسبات موتلفه اسلامی با روحانیت حاضر در عرصه سیاست ایران در قبل از انقلاب اسلامی(با تکیه برمطالعه موردی امام خمینی ، آیت الله شریعتمداری و آیت الله میلانی) میپردازد.نوع رویکرد در انجام این پ‍ژوهش، با تمرکز بر جامعه شناسی است، چنانکه با پرداختن به مشخصه اجتماعی و طبقاتی موتلفه، و تحلیل این گروه(البته در قبل از انقلاب) از دیدگاه نظریه جامعه شناسی پی یر بوردیو با تکیه بر سرمایه فرهنگی واقتصادی، زمینه های همسویی یا عدم همسویی با روحانیت مذکور مورد واکاوی قرارگرفته است. مقاله، بر این اساس قرار دارد که رویکرد سیاسی وفرهنگی موتلفه در آن مقطع زمانی، بیش از آیت الله شریعتمداری، با دیدگاه امام خمینی همسویی داشت(اگرچه  نه کاملا) و همین امر نیز، موجب نزدیکی و همراهی آنان با این روحانی بلندپایه گردید  و البته همسویی نسبی میان موتلفه با آیت الله میلانی بخصوص در عرصه سیاسی وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Standpoint of Islamic Mo'talefe towards Political Clergymen before Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Hasan Hazrati
  • Moahammadhasan Pourghanbar
چکیده [English]

This article deals with examining the relations between Islamic Mo'talefe and those clergymen who participated in the political arena of Iran (emphasizing the case studies of Imam Khomeini, Ayatollah Shari'atmadari and Ayatollah Milani). The approach of this study is based on sociology so that by dealing with the sociological and class characteristics of Mo'talefe, and analysis of this group (of course before the Islamic Revolution) from the sociological theory of Bourdieu emphasizing on cultural and economic capital has been studied the tendency or non tendency  grounds with the aforesaid clergy. On this basis, the article says the political and cultural tendency of Mo'talefe was closer to the viewpoint of imam Khomeini (although not completely) than Shari'atmadari, and this reason caused the attendance of Mo'talefe with this high order clergyman and of course, the relative similarity there was between Mo'talefe and Ayatollah Milani, particularly in the political arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mo'talefe
  • Imam Khomeini
  • sociology
  • Bourdieu
  • Ayatollah Shariatmadari
  • Ayatollah Milani