نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عملیات انتحاری که در طی آن  فرد از وجود خود به عنوان ابزاری  برای  کشتن دیگران استفاده می کند از سال 2003 به بعد به شکل گسترده ای باعث ناامنی و قتل هزاران انسان در عراق شده است. در صحنه سیاسی  عراق سه گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ،  اسلام گرایان سلفی(تکفیری) و سکولاریسم (لیبرال دموکراسی) به رقابت با یکدیگر برخاسته و  هر کدام تلاش می کنند نشانه  «عملیات انتحاری»  را به نحوی  معنا کرده و مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهند که باعث تثبیت گفتمان آنها شود و به همین دلیل این نشانه در گفتمان­های مذکور  معانی بسیار متعارضی پیدا کرده است به نحوی که  درگفتمان اسلام سلفی به عنوان امری مقدس  تحت عنوان  «عملیات شهادت طلبانه » و در گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار به مثابه  دالی مشروط بین «عملیات شهادت طلبانه» و «عملیات انتحاری» و در گفتمان سکولاریسم  به عنوان اقدامی غیر انسانی و «تروریستی» از آن یاد می شود.
مقاله حاضر  میزان گسترش  چنین عملیاتی در عراق را  مرتبط با میزان توانایی گروههای سلفی در هژمونیک ساختن  احساس محرومیت و عقلانی جلوه عملیات انتحاری برای مخاطبین خود می داند. چنانچه رقبای این  گفتمان بویژه اسلام سیاسی مردم سالار در بی اعتبار ساختن دال های اسلام سلفی سهل انگاری نمایند  نه تنها در عراق بلکه در دیگر کشورهای مجاور به ویژه ایران ، عملیات انتحاری افزایش خواهد یافت و مانع از  تحقق امنیت پایدار در منطقه خواهد شد.
این مقاله با بهره مندی از  الگوی گفتمان و با تاکید بر دیدگاه  لاکلا و موفه  ، شناخت و تجزیه و تحلیل جریانهای سیاسی را در چارچوب منازعات گفتمانی و  در ظرف زمانی و مکانی خاص خود می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiology of Suicide Attack in Iraqi Discursive Conflicts and its Impacts on Iran’s Security

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Hajiyousefi
  • Abolghasem Aref Nezhad Aref Nezhad
چکیده [English]

As a type of attack in which the attacker uses self-destruction in order to kill other people, the suicide attack has caused a widespread insecurity and killing thousands in Iraq since 2003. There are three political discourses in Iraqi political scene, including Democratic Political Islam, Salafi Islamism and Secularism (liberal democracy), competing for hegemony and try to marginalize each other through their interpretations for the signifier “suicide attack.” This trend has created contradictory signifiers and meanings i.e. Salafis sanctify it as a sacred action and name it Istishhadi operation; it is a contingent signifier in democratic political Islam discourse that may be an “inhuman initiative” or “martyrdom” while secularists condemn it as “terrorist” inhuman action. This article relates the expansion of suicide attack operation to Salafis' ability in predominating the sense of deprivation and rationalizing suicide attack for their audiences. If Salafi Islamist's rivals, particularly Democratic Political Islam overlook to invalidate Salafist signifier of suicide attack, not only it will jeopardize Iraq security but also endanger local and international security and prevents sustainable security in Iraq's neighbors including Iran. With special reference to Laclau and Mouffe approach, this article considers analyzing political currents subject to discursive antagonism and according to temporal and local conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democratic political Islam
  • Salafi Islamism
  • suicide attacks
  • Istishhadi operation