موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

با فروپاشی شوروی، دوران جدیدی در عرصه بین‌الملل آغاز شد و آمریکا مدعی نظام بین‌الملل تک‌قطبی هژمونیک به رهبری این خود شد. این برتری با شروع قرن 21 با چالش‌های جدیدی مواجه شده است که نقش این کشور را در تحولات جهانی کم‌رنگ‌تر نموده است. نظم جدیدی که در آن قدرت‌های در حال ظهور نقش موثری ایفا می‌کنند، در حال شکل گرفتن است، چنانچه بسیاری از متفکران از نظام چند قطبی سخن می‌گویند. پرسشی که با آن مواجه می‌شویم، این است که قدرت‌های در حال ظهور بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)  چگونه در صدد مقابله با برتری آمریکا و ارتقای جایگاه خود در ساختار نظام بین‌الملل هستند؟ فرضیه ما این است که کشورهای بریکس از طریق پیگیری استراتژی موازنه نرم درصدد مقابله با برتری آمریکا و نیز ارتقای جایگاه خود در نظام بین‌الملل هستند. کشورهای بریکس با توجه به جمعیت انبوه و قدرت اقتصادی در حال رشد خود عمده‌ترین قدرت‌های در حال ظهور نظام بین‌الملل می‌باشند که با آگاهی از عواقب و نتایج نامطلوبِ احتمالی ناشی از موازنه سخت و مقابله مستقیم با برتری آمریکا، به نوعی از استراتژی موازنه نرم برای مقابله با نظام تک‌قطبی و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری خود در معادلات جهانی استفاده می‌کنند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی، شکل‌گیری بریکس و ابزارهایی که این کشورها در راستای موازنه نرم در برابر آمریکا مورد استفاده قرار می‌دهند، را بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Balance: BRICS and Challenge of US Supremacy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shirkhani Shirkhani
  • Rahim Bayazidi Bayazidi
  • Mojtaba Rezazadeh
چکیده [English]

A new era started as the result of the collapse of the Soviet Union. The US claimed the leadership of hegemonic uni-polar international system. The supremacy has faced new challenges that have undermined the role of the US in global developments. A new order is being formed in which emerging powers play a key role, thus many thinkers talk about a multi-polar system. The question raised here is: How do the emerging powers of BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) seek to confront the US supremacy and upgrade their position in the structure of international system? We suppose that the BRICS countries try to confront the US supremacy and upgrade their position in international system through adopting the strategy of soft balance. Given their population and growing economic power, the BRICS countries are the main emerging powers of international system that understand the undesirable consequences of  hard balance and direct confrontation to the US supremacy, so they use the strategy of soft balance in order to confront uni-polar system and increase their influence in world equations. Therefore by using descriptive method, we examine the formation of BRICS and the instruments by which these countries try to acquire a soft balance versus the US.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure of international system
  • BRICS
  • uni-polar system
  • soft balance
  • US supremacy