گستره ‌شمول قانون ملل رولز

چکیده

فلسفه ‌سیاسی جان رولز در مباحث مربوط به خوانش لیبرالی از عدالت، در سه دهه اخیر نقشی تعیین‌کننده داشته است و بدون تردید نظریه عدالت وی در شکل دادن به مفاهیم به‌کار گرفته شده در استدلاهای رایج در مباحثات روزمره در مورد عدالت و سیاست در غرب معاصر تأثیر بسیاری گذاشته است. از همین روست که آثار وی، به‌ویژه کتاب‌های «نظریه‌ای در باب عدالت»( ) و «لیبرالیزم سیاسی»،( ) به‌عنوان مهمترین آثار ‌اندیشه سیاسی سده بیستم شناخته شده‌اند. رولز در کتاب قانون ملل،( ) نظریه عدالت به‌مثابه انصاف را به حوزه روابط و حقوق بین‌الملل تعمیم می‌دهد و از همین روست که مباحث آن به ‌لحاظ فلسفی شایان توجه است.
در نوشتار حاضر ابتدا به‌طور مختصر چهارچوب و مباحث اصلی قانون ملل توضیح داده خواهد شد. در بخش دوم به برخی نقدهایی که بر مباحث رولز در این کتاب نوشته شده، اشاره خواهد شد. سومین بخش نیز به ارزیابی نظریه رولز از منظر گستره شمول آن در روابط میان ملت‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purview of Rawls' Law of Peoples

چکیده [English]

Johan Rawls' political philosophy has played a major part in discussions of liberal reading of justice in the past three decades and his justice theory has left significant impact on the formation of concepts applied in prevalent arguments within everyday debates respecting justice and politics in the contemporary West. For this reason, his works, particularly A Theory of Justice and Political Liberalism have been identified as the most important works of 20th century political thoughts. In the Law of Peoples, Rawls generalizes the theory of justice as fairness to the sphere of international relations and law, thus making these discussions notable in philosophical terms. This paper first explains briefly the framework and main discussions of the Law of Peoples. In the second part, some critiques of Rawls' discussions in the book are mentioned, and the third part assesses Rawls' theory from the perspective of its purview in the relations among the peoples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical Liberalism
  • Democracy
  • Justice as Fairness
  • Law of Peoples
  • political liberalism
  • Political Philosophy
  • Realistic Utopia